Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektromanyetik Dalga Teorisi EEM 204 4 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI
Course Lecturers Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektromagnetik Dalga Teorisinin temellerini öğrencilere kazandırmak

Course Content

Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi,dalga klavuzları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletim hatlerını düzlem dalga benzetimi ile inceler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
2 Maxwell Denklemlerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki önemini bilir ve uygulamalarını anlamak. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Elektromagnetik Dalgaların iletişim ve Biyomedikal alanlarında uygulamalarına ilişkin temel kavramları bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
4 elektromanyetik dalganın değişik fiziksel ortamlarda yayılmasına ilişkin temel kavramları bilir ve problemler için çözüm geliştiririn Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
5 statik magnetik alan hesaplama metotlarını problem çözümlerine uygularkullanır Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Statik Magnetik Alanlar
2 Magnetik Devreler ve Potansiyel Enerji
3 Faraday Kanunu ve Genelleştirilmiş Amper Yasası
4 Maxwell Denklemlerinin Nokta ve İntegral Formu
5 Dalga Denklemi ve Propagasyon
6 Harmonik Alanlar için Maxwell Denklemi
7 Elektromagnetik Dalgalar
8 Elektromagnetik Dalgaların Uygulama Alanları
9 Boşlukta Dalga Yayılımı
10 Kompleks Poynting Teoremi ve Polarizasyon
11 Dielektrik Ortamlarda ve İletken Ortamlarda Dalga Yayılımı
12 Dalga Kılavuzları, İletim Hatlarının İncelenmesi
13 Uygulamalar
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p> [1] David K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Pearson.</p>
Course Resources

[2] David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley.

[3] Fawwaz T. Ulaby, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson.

[4] William H. Hayt, Jr. and John A. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw-Hill.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4