Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektromanyetik Alan Teorisi EEM 203 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektromagnetiğin temel kurallarını vektör analizi temelli bir model yardımıyla öğretmek

Course Content

Vektör Analizi, Koordinat Sistemleri ve Dönüşümleri, Elektrik Yükleri ve Elektriksel Alan Kavramı, Elektriksel Akı ve Gauss Yasası, Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları, Statik Elektriksel Alanın Endüstriyel Uygulamaları, Elektriksel Potansiyel ve Enerji, Akım ve Akım Yoğunluğu, İletkenler ve Sınır Şartları, Dielektrikler ve Sınır Şartları, Kapasitör ve Uygulamaları, Laplace ve Poisson Denklemlerinin Çözüm Tahminleri, Görüntü Metodu.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malzemelerin elektriksel özelliklerini bilir .sınır şartlarının önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
2 Statik Alanların uygulamalarına ilişkin temel kavramlar kazanmak ve ilgili alanlarda problemleri analiz edebilmek ve Elektromagnetik kavramların Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki önemini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
3 Vektör analiz bilgilerinin alan teorisi dersinde önemini bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
4 Elektriksel potansiyel ve enerji nedir nasıl hesaplanacağını bilir Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
5 Elektriksel alan hesaplama metotlarını bilir ve kullanır Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Laplace-Poisson denklemlerinin uygulamalarını bilir Anlatım, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vektör Analizi
2 Koordinat Sistemleri ve Dönüşümler
3 Elektrik Yükleri ve Alanlar
4 Elektriksel Akı ve Gauss Yasası
5 Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları
6 Statik Elektriksel Alanın Endüstriyel Uygulamaları
7 Elektriksel Potansiyel
8 Enerji
9 Akım ve Akım Yoğunluğu
10 İletkenler ve Sınır Şartları
11 Dielektrikler ve Sınır Şartları
12 Kapasitör ve Uygulamaları
13 Laplace ve Poisson Denklemlerinin Çözüm Tahminleri
14 Görüntü Metodu
Resources
Course Notes <p> [1]&nbsp;David K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Pearson.</p>
Course Resources

[2] David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley.

[3] Fawwaz T. Ulaby, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson.

[4] William H. Hayt, Jr. and John A. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw-Hill.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Kısa Sınav 3 4 12
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4