Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş EEM 101 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CENK YAVUZ
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Arş.Gör.Dr. CEYDA AKSOY TIRMIKÇI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bölüme yeni katılan öğrencilerin oryantasyonunu sağlamak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde kullanılacak temel kavramları öğretmek, etik ve iş sağlığı ve güveniği konularında öğrencilerimizde farkındalık sağlamak.

Course Content

Elektrik-Elektronik Müh. meslek tanıtımı, Bölümün tanıtımı ve derslerin ilişkilerinden bahsedilmesi, Mühendislik Etiği, Birim Sistemleri, Doğru ve Alternatif Akım, Gerilim ve Akım Kaynakları,Ohm Kanunu, Kirchoff Yasaları,Devre Kavramı, Seri Devreler, Paralel ve Karmaşık Devreler,Yarıiletken Teknolojisi,Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği,Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mühendislik ve Elektrik Elektronik Mühendisliği meslekleri hakkında bilinçlenir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Elektrik Elektronik Mühendisliğinin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 İş Güvenliği ve iş sağlığı konusunda kendisine farkındalık sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Etik kavramlar ve davranışlar hakkında bilgi sahibi olur etik ilkeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrik-Elektronik Müh. Giriş
2 Bölümün tanıtılması
3 Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması
4 Mühendislik Etiği
5 Mühendislik Etiği
6 Birim Sistemleri
7 Doğru ve Alternatif Akım
8 Direnç, Kondansatör, Bobin
9 Gerilim ve Akım Kaynakları
10 Ohm Kanunu, Kirchoff Yasaları
11 Devre Kavramı, Seri Devreler, Paralel ve Karmaşık Devreler
12 Yarıiletken Teknolojisi
13 Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği
14 Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Resources
Course Notes <p> &Ccedil;AVUŞ, T. Fedai, Elektrik-Elektronik M&uuml;hendisliğine Giriş, 2008</p>
Course Resources

1. BOZTEPE, Yaşar, Elektrik-Elektronik Bilgisi, MEB Yayınevi, İstanbul, 2003.
2. ERNA, Haluk, Pratik Elektrik ve Uygulamalarıyla Modern Elektroteknik, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2000.
3. SELEK, H. Selçuk, Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık., 2006
4. SELEK, H. Selçuk, Alternatif Akım (AC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık., 2006

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 5
5. Ödev 5
6. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 6 3 18
Final 1 6 6
Kısa Sınav 1 2 2
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3