Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Paradigma Değişimi- Dünya Mikrobiyomu CVM 441 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Su, hava, okyanus, ekstrem ortam mikrobiyomları nelerdir? genomik, metagenomik analizler, seguensing teknolojisi; Illumina HiSeq ve MiSeq platformları, biyoinformatik araçları ile çevre mühendisliğine yeni bir pencereden bakmak.

Course Content

1. Su, hava, okyanus, ekstrem ortam mikrobiyomları icelenerek; genomik, proteomik , mikrobiyom gibi omic tabanlı yeni teknolojilerin günümüzde sağladığı yeni bilgiler nelerdir?

2. Yeni nesil DNA dizileme teknikleri nelerdir? bu kapsamda;  Illumina HiSeq ve MiSeq platformları ve biyoenformatik araçların incelenmesi planlanmakatadır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya Mikrobiyomu hakkında teorik bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tatlu Su Mikrobiyomları
2 Tatlu Su Mikrobiyomları
3 Hava Mikrobiyomları
4 Hava Mikrobiyomları
5 Ekstrem Ortam Mikrobiyomları
6 Ekstrem Ortam Mikrobiyomları
7 Okyanus Mikrobiyomu
8 Okyanus Mikrobiyomu
9 Fonksiyonel Genomik
10 DNA Dizileme
11 Omik Teknolojiler; Metagenomik
12 Illumina HiSeg
13 MiSeq Platformu
14 Biyoenformatik Biyoenformatik
Resources
Course Notes <p>1. Saleem, M., Microbiome Community Ecology: Fundamentals and Applications, SpringerBriefs in Ecology, 2015.</p> <p>2. The Chemistry of Microbiomes: Proceedings of a Seminar Series, The National Academies Press, 2017.</p>
Course Resources

1. Saleem, M., Microbiome Community Ecology: Fundamentals and Applications, SpringerBriefs in Ecology, 2015.

2. The Chemistry of Microbiomes: Proceedings of a Seminar Series, The National Academies Press, 2017.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 10
1. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
1. Kısa Sınav 10
Total 60
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Seminer) 1 1 1
Final 1 4 4
Kısa Sınav 1 1 1
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5