Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntem ve Teknikleri CVM 458 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu derste öğrenciye, Çevre Mühendisliği ile ilgili güncel konuları araştırabilme, sunabilme ve araştırma raporunu hazırlayabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Araştırma teknikleri, Rapor yazma kuralları, Araştırma Konusu

Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını

Değerlendirme, Araştırmayı Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma

Hazırlık Yapma, Sunum Yapma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma teknikleri ile ilgili kavramları tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Portfolyo,
2 Araştırma konusu seçer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Portfolyo,
3 Genel rapor yazma kurallarını listeler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Konu ile ilgili gerekli araştırmayı yapar ve Araştırma raporu hazırlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 40
1. Kısa Sınav 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Final 30
1. Yıl İçinin Başarıya 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5