Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Deneyimi Eğitimi CVM 494 8 5 + 0 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL, Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN, Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bu dersin amacı: altı yarıyılın sonunda tüm zorunlu derslerini tamamlayan, Çevre Mühendisliği öğrencilerine, öğrendiklerini Çevre Mühendisliği alanındaki bir bir işletmede uygulama imkanı vererek deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Course Content

Bir işletmenin çevre mühendisliği alanındaki uygulamalarına ait, Su ve atıksu arıtma tesislerini projelendirme, işletme, bakım onarım; Katı atık depolama alanları projelendirme, işletme, bakım ve onarım; gürültü kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü, hava kirliliği kontrolü, çevre yönetim sistemleri, çevre etki değerlendirme, iş sağlığı güvenliği gibi konuların incelenmesi ve analizi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir İşletmenin Çevre Yönetim sistemi çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Bir işletmenin katı atık kontrolü çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Bir işletmenin su ve atıksu arıtımı çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Bir işletmenin Çevre Mühendisliği Uygulamaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Bir işletmenin iş sağlığı güvenliği çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Bir işletmenin Organizasyonel yapı, ilişkiler ve proses hakkında bilgilenir Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Bir işletmenin gürültü kirliliği kontrolü çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Çevre mühendisliğinde uygulanan bilişim sistemleri ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Çevre sistemleri tasarım ve proje uygulamaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 ÇED çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Yönetmelikler ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
12 Maliyet analizleri ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
13 Bakım onarım çalışmaları ile ilgili bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>&Ccedil;evre M&uuml;hendisliği ile ilgili t&uuml;m d&ouml;k&uuml;manlar</p>
Course Resources

Çevre Mühendisliği ile ilgili tüm dökümanlar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5