Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyolojik Prosesler CVM 304 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE, Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ, Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY, Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN,
Course Assistants

Doç.Dr. Nurtaç ÖZ

Öğretim Üyesi Dr. Gülgün DEDE

Course Category
Course Objective

Atıksuların arıtılmasında çok önemli olan biyolojik proses tekniklerinin, mekanizma ve teorilerini detaylı olarak öğrenme ve bu bilgileri arıtma teknolojileri için kullanmaktır.

Course Content

Atıksu mikrobiyolojisi, enzimler, reaksiyon kinetikleri, reaktörler, biyolojik arıtma porosesleri, anaerobik arıtma sistemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atıksuların Arıtılması dersindeki fiziksel arıtma ve biyolojik arıtma ile ilgili tasarım ve projelendirmelere ait esasların ve temel bilgilerin verilmesi ve bu bilgilerin atıksu arıtma teknolojileri için neden, nasıl ve nerede kullanılacağının kazandırılm Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
2 Biyolojik Prosesler ve biyolojik arıtma ile ilgili bilgilerin Çevre Mühendisliği alanındaki yerini ve uygulama becerisi kazandırmak, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kazandırmak, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Su ve Atıksuların arıtılması ile ilgili biyolojik proses bilgileri kazandırmak, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Biyolojik Prosesler ve biyolojik arıtma ile ilgili mekanizma ve teorilerinin detaylı ve alternatifli verilmesi, arıtma sürecini anlama becerisi kazandırmak Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu Mikrobiyolojisine Giriş
2 Enzimler
3 Reaksiyon Kinetikleri
4 Reaktörler: Çözümlü Örnekler
5 Biyolojik Arıtma Prosesleri
6 Biyolojik Arıtma Proseslerindeki Mikrobiyal Büyüme Kinetikleri
7 Biyolojik Arıtmada Proses Analizleri
8 Geri Devirsiz Tam Karışımlı Reaktörlerde Biyolojik Çoğalma: Çözümlü örnekler
9 Geri Devirli Tam Karışımlı Reaktörlerde Biyolojik Çoğalma: Çözümlü örnekler
10 Biyolojik Arıtma Ünitelerinin Tasarım Parametreleri
11 Aktif Çamur Prosesi Tasarımı
12 Biyolojik Azot Gideriminin Tasarımı
13 Anaerobik Ayrışma Mekanizması
14 Anaerobik Reaktörlerin Boyutlandırma Kriterleri
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Wastewater Engineering (Metcalf & Eddy), Atıksuların Tasfiyesi (Veysel Eroğlu, 2002), Atıksu Arıtımının Esasları (Çevre ve Orman Bakanlığı, İzzet Öztürk vd., 2005), Su ve Atıksu Mühendisliği, Cilt I, Cilt II (Yılmaz Muslu, 2005), Temel İşlemler ve Temel Prosesler, Cilt I, Cilt II (Yılmaz Muslu, 2002), Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları (İzzet Öztürk, 2007), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (G. Tchobanoglus and F.L.Burton and H.D. Stensel, 2003), Atıksu Arıtımında Biyokimyasal Prosesler (Kadir Kestioğlu, 2001).

Week Documents Description size
0 DERS_NOTU 10.92 MB
0 DERS_NOTU_1 6.29 MB
0 Soru 1 0.19 MB
0 Formuller 2 0.16 MB
0 Hidrolik yük ve Biyolojik yük formülü 0.14 MB
0 Soru 2 Anaerobik 0.23 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5