Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Su Kalitesi Kontrolü CVM 301 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ, Doç.Dr. FATİH KARADAĞLI, Doç.Dr. MERAL YURTSEVER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Su kaynaklarının(nehirler,göller ve yeraltı suları) kalitesi ve özelliklerini öğretmek.
Course Content Su Kalitesi ve miktarı;Kirletici kaynaklar;Yararlı kullanımlar;Su kalitesi kriter ve standartları;Su kalitesi izleme çalışmaları;Göl, akarsu ve yer altı suları için fiziksel, kimyasal, biyolojik ve radyolojik su kalite parametrelerinin anlam ve önemi;Akarsular, göller ve yer altı suları için su kalitesi kontrolü.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Su kaynaklarının kalitesi ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Su kaynaklarının iyileştirilme ve geliştirme çalısmaları ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandirma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Su kalitesi tanımı ve suların yararlı kullanımları
2 Akarsuların özellikleri
3 Akarsularda su kalitesi izleme çalışmaları
4 Akarsularda su kalite parametreleri
5 Akarsularda su kalitesi ve kontrolü Ödev 1
6 Akarsularda su kalitesi ve kontrolü
7 Göllerin özellikleri
8 Göllerde su kalitesi izleme çalışmaları
9 Ara sınav
10 Göllerde su klalite parametreleri Ödev 2
11 Göllerde su kalitesi ve kontrolü
12 Göllerde su kalitesi ve kontrolü
13 Yeraltı sularının özellikleri ,izleme çalışmaları ve izlenecek parametreler
14 Yeraltı sularında su kalitesi ve kontrolü
Resources
Course Notes Su Kalitesi Kontrolü Ders Notu (Basılmamış) <br>Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Course Resources 1-Chapman, D., Water Quality Assessments, Chapman and Hall, London, 1992.
2-Clesseri, L.S., Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, AWWA, 19th Edition, 1995.
3-Bartram, J., Ballance, R., Water Quality Monitoring, TJ Press Ltd., London, 1996.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 5 10
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5