Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Taşit Emisyonlari CVM 428 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Motorlu kara taşıtların incelenmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Course Content

Motorlar temel kavramları
Yakıtlarına göre motor çeşitleri ve çalışma prensipleri
Motorlarda yanma ve emisyonlar
Motorlarda emisyon azaltma yöntemleri ve egzos gazı iyileştirme sistemleri
Emisyon Yönetmelikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiyede ve Dünyada uygulanan emisyon standart ve Yönetmelikleri
2 Yakıtlarına göre motor çeşitleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
3 Motorda yanma prosesini ve emisyon oluşumlarını açıklar.
4 Motorun temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Teorik çevrimleri öğrenir ve çevrimlerle ilgili uygulama becerisi kazanır.
6 Emisyon envanterlenmesi hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamalarla envanterleme becerisi geliştirir.
7 Hava kirliliğine sebep olan bu emisyonların giderim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
8 Emisyonların ölçümü ve taşıt aktivitesinin belirlenmesi ile İlgili uygulama becerisi geliştirir.
9 Taşıt emisyon faktörlerini tanımlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Motorlu taşıtlar genel tanımları ve kavramlar
2 Çalışma prensipleri
3 Teorik çevrimler (Buji ile ateşlemeli motor (OTTO))
4 Teorik çevrimler (Sıkıştırma ile ateşlemeli motor (DİZEL))
5 Buji ile ateşlemeli motorlarda (BAM) yanma ve emisyonlar
6 Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda (SAM) yanma ve emisyonlar
7 BAM emisyon kontrolünde gelişmeler, katalitik konverterler
8 SAM emisyon kontrolünde gelişmeler, katalitik konverterler, partikül filtreleri
9 Emisyon yönetmelikleri
10 Emisyonların ölçülmesi
11 Taşıt aktivitelerinin belirlenmesi
12 Taşıt emisyon faktörlerinin belirlenmesi
13 Emisyonların envanterlenmesi
14 Emisyonların envanterlenmesi
Resources
Course Notes <p>Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, Prentice Hall, Willard W. Pulkrabek</p>
Course Resources

1.İçten Yanmalı Motorlar, Birsen Yayınevi, İsmail Hakkı Öz

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 4 10 40
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5