Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toprak Kirliliği ve Kontrolü CVM 425 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SAİM ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. SAİM ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Toprak kirleticilerin tanimlanmasi, yonetmenlik degerleriyle karsilastirilmasi, topraklarin korunmasi ve kirlenmis bolgelerin temizlenmesinde son yillarda kullanilan teknolojilerin taninmasi hedeflenmistir.
Course Content Toprak ortaminda uzun sure kalan, biyolojik olarak parcalanmayan ve besin zinciri ile canli organizmalarda biriken organik ve inorganik kirleticilerin cevredeki tasinimi ve bu kirleticilerin aritim yontemlerinin ogrenilmesi. Gunumuzde kullanilan teknolojiler ile kirlenmis bolgelerin aritilmasi ve topraklarin korunmasi icin gereken onlenlerin alinmasi ve toprak yonetmenliginin bilinmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kirli bolgelerin aritilmasi icin, dunyada uygulanan son teknolojilerin taninmasi ve bunlarin uygulamalari ogrenilecektir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Bu konuda yayinlanan makalelerdeki teknolojiler tartisilacak ve topraklarimizin korunmasi, surdurulebilir kullanimi arastirilacaktir. Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toprak Kirliligine Giris
2 Kirleticilerin toprak ortamindaki konsantrasyonlari (ppm, ppb)
3 Toprak kirlilik yonetmenligi
4 Topraktaki Inorganik kirleticiler
5 Inorganik kirleticilerin Hava, su ve toprak etkilesimleri
6 Topraktaki organik kirleticiler
7 Organik kirleticilerin Hava, su ve toprak etkilesimleri
8 Kirleticlerin tasinimi ve parcalanmasi
9 Kirletici bolgelerin insan sagligina etkisi
10 Kileticilerin, canli organizmalarda birikimi ve BCF
11 Kirlenmis topraklarin aritilminda kullanilan teknolojiler
12 Kullanilan teknolojilerin uygulanabilirligi
13 Fitoremediyasyon
14 Ogrenci sunulari
Resources
Course Notes Powerpoint şeklinde hazırlanmış
Course Resources 1. Environmental biotechnology. Bruce Rittmann
2. Biological Wastewater Treatment. Leslie Grady
Week Documents Description size
0 Toprak-Lecture-1 6.06 MB
0 Toprak bozulma nedenleri 9.43 MB
0 Soil Chemistry-3 6.19 MB
0 Causes of Soil Pollution-4 6.3 MB
0 Topraklarda agir metal kirliligi-5 2.26 MB
0 Organik Kırleticiler-7 4.05 MB
0 Kimyasal kirletici-6 0.93 MB
0 remedial_options 10.25 MB
10 Yönetmelik 1.35 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 16 16
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 14 14
Final 1 20 20
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5