Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Aritma Sistemleri CVM 429 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mühendislik Tasarımı kapsamına giren İleri Arıtma Sistemleri dersinde; Su ve atıksuların arıtımında kullanılan ileri arıtma teknolojilerinin teorik esasları ve uygulama koşullarının kavranması ve pratik uygulamaların verilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Klasik arıtma sistemleriyle giderilemeyen maddelerin, membran filtreler, adsorpsiyon, iyon değişimi, ileri oksidasyon prosesleri, distilasyon gibi ileri arıtma sistemleriyle arıtımı ve bu sistemlerin dizayn tekniklerinden oluşmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İleri Su ve Atıksu Arıtmada İyon Değiştirme konusunu bilir. Anlatım, Soru-Cevap,
2 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Membran Biyoreaktörler konusunda bilgilidir. Anlatım, Soru-Cevap,
3 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Filtrasyon konusunda fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap,
4 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Biyolojik Azot Giderimi konusunda fikir sahibi olur. Anlatım,
5 İleri Arıtma Sistemlerini Tanır. Anlatım, Sözlü Sınav,
6 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Membran Teknolojisi konusunda fikir sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap,
7 İleri arıtma teknolojileri projelerini yapabilecektir. Bireysel Çalışma, Ödev,
8 Su ve Atıksularda İleri Arıtmanın Gerekliliğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
9 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Dezenfeksiyon konusunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap,
10 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Biyolojik Fosfor Giderimi konusunda fikir sahibi olur. Anlatım,
11 İleri Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri İle İlgili Genel Bilgileri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
12 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Kimyasal Oksidasyon konusunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Su ve Atıksularda İleri Arıtmanın Gerekliliği
2 İleri Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri İle İlgili Genel Bilgiler
3 İleri Arıtma Sistemlerinin Tanıtılması
4 İleri Biyolojik Arıtma
5 İleri Su ve Atıksu Arıtımında Filtrasyon
6 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Dezenfeksiyon
7 İleri Su ve Atıksu Arıtmada İyon Değiştirme
8 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Kimyasal Oksidasyon
9 İleri Su ve Atıksu Arıtmada Membran Teknolojisi
10 İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP)
11 İleri Arıtma Teknolojileri Proje Çalışmaları Gerekli
12 İleri Arıtma Teknolojileri Proje Çalışmaları Gerekli
13 İleri Arıtma Teknolojileri Proje Çalışmaları Gerekli
14 İleri Arıtma Teknolojileri Proje Çalışmaları Gerekli
Resources
Course Notes <p>Powerpoint şeklinde hazırlanmış</p>
Course Resources

1-Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse (3rd ed.) Mc Graw Hill Co., Metcalf and Eddy Inc. (1991), New York
2-Wastewater Treatment, Henze, M., Harremoes, P. Jansen, J.L.C. and Arvin, E. (1997). Springer-Verlag, Berlin.
3-Örnek Projeler (Basılmamış)
4- Çeşitli Kaynaklardan derlenen ders notları
5- TCHBANOGLOUS,G., BURTON,F. Wastewater Enginering, McGraw- Hill Book Co, 1991.
6- Prof.Dr.KESTİOĞLU,K., Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, 2001.
7- LaGREGA,M.D., BUCKINGHAM,P.L., EVANS,J.C., Hazardous Waste Management, McGraw Hill, NJ,1994.
8- Prof.Dr.KESTİOĞLU, K., ŞEN, M., Su ve Atıksu Arıtımında Fiziksel Temel İşlemler, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, 2003.
9- McCABE,W.L., SMITH,J.C., HARRIOT,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw Hill, NJ,1993.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 30 30
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5