Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri CVM 421 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hava kirleticileri ve kaynaklarını, bu kirleticilerin ölçme prensiplerini ve ilgili mevzuatı öğretmektir
Course Content 1. Hava kirleticiler ve kaynakları 2. Pasif ve Aktif örnekleyiciler
3. Otomatik Analizörler
4. Uzaktan Algılayıcılar
5. Biyoindikatörler
6. Kalite kontrol ve güvenilirlik metodolojileri 7. Kalibrasyon yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçümlerin kontrolü, veri kalitesi hakkında bilgi sahibi olur.
2 İzleme ağı tasarımı ve örneklem noktası seçiminde uygulama becerisi kazanır.
3 Kirletici ölçüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve yöntemleri açıklar.
4 Hava kirleticilerini ve çevre-insan sağlığına etkilerini tanımlar
5 Hava kirliliği ile ilgili bilgi sahibi olur ve temel hava kirletici kaynaklarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hava Kirliliği ve Kirletici Kaynakları
2 Hava Kirleticiler ve Çevresel Etkileri
3 Kirletici Ölçüm Yöntemleri
4 Pasif ve Aktif Örnekleyiciler
5 Otomatik Analizörler (Gaz Emisyonlar)
6 SO2, NOX, CO ölçümü
7 O3, HC, NH3, flor, klor ölçümü
8 Otomatik Analizörler (Toz emisyonlar)
9 Gravimetrik
10 TEOM, Beta ışını,
11 Uzaktan Algılayıcılar ve Biyoindikatörler
12 Kalite Kontrol ve Güvenilirlik Metodolojileri
13 İzleme ağı tasarımı ve örneklem noktası seçimi
14 Kalibrasyon
Resources
Course Notes Hava kalitesi izleme metodolojileri ve örneklem kriterleri, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü Yayınları.
Course Resources 1. Air Pollution Control Engineering, Noel De Nevers, McGRAW-HILL international Editions
2. Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları, Ayşen Müezinoğlu, Dokuz Eylül Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
5. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 5 5 25
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5