Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Enstrümental Analiz Yöntemleri ve Laboratuvar Yönetimi CVM 437 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Çevre mühendisliği uygulamalarında laboratuarın önemi büyüktür. Kimyasal analizlerin büyük bir kısmı enstrümental analiz yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu derste önceki yıllarda verilen laboratuar bilgilerinin geliştirilmesi ve enstrümental analizin prensiplerinin verilmesi, çevre mühendisliği açısından laboratuar işletiminin esaslarının öğretilmesi, laboratuar güvenliği ve etik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Çevre mühendisliğinde önemli parametrelerin belirlenmesi, fiziksel ve kimyasal analiz yöntemlerinin sınıflanması, standart metotlar hakkında bilgiler verilmesi, analizlerde kullanılan cihazların prensipleri, laboratuar işletimi, güvenliği, etiği.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kimyasal analizlerde kullanılan enstrümanları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Laboratuar etiğini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Standart metodları kullanmasını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Laboratuar işletimini ve güvenliğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Çalışmaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2 Laboratuar Güvenliği, Laboratuar Kazalarında İlk Yardım
3 Kimyasallar Üzerindeki İşaretler, Kimyasalların Depolanması, Korunması.
4 Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Temizlik Usulleri
5 Analiz İçin Parametrelerin Belirlenmesi, Numune Alınması, Korunması, Hazırlanması
6 Enstrümental Yöntemler, Bir Analiz İçin Yöntem Seçimi, Analizde Yapılan Hatalar, Enstrümental Analizde Adı Sık Geçen İstatistikTerimler ve İşlemler
7 Enstrümental Yöntemler, Bir Analiz İçin Yöntem Seçimi, Analizde Yapılan Hatalar, Enstrümental Analizde Adı Sık Geçen İstatistikTerimler ve İşlemler
8 Potansiyometri, Kondüktometri, Kolorimetri, Türbidimetri, Nefelometri
9 Spektroskopi (Ultraviole ve Görünür Alan Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi)
10 Atomik Spektroskopi
11 İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi
12 Infrared Absorpsiyon Spektrokopisi
13 Kromatografi Yöntemleri, Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisiyle Ayırmalar
14 Laboratuar Etiği
Resources
Course Notes
Course Resources 1- İnstümental Analiz, Prof.Dr. Turgut GÜNDÜZ, Gazi Kitabevi 6. Baskı 2002
2- Çevre Mühendisliği Kimyası, Prof.dr. İbrahim PEKER, Birsen Yayınevi İstanbul 2007
3- Çevre Kimyası, Prof.Dr. Turgut GÜNDÜZ, Gazi Kitabevi 2008
4- Su Kimyası, Doç.Dr. Harun MUTLUAY-Uzman Ahmet DEMİRAK, BETA BASIM-YAYIM 1996
5- Kimyasal Analiz Yöntemleri, Murat SEVİNÇ, Beril Matbaacılık, 2. Baskı 2003
6- Laboratuvar Uygulamaları ve Fen Öğretiminde Güvenlik, Anadolu Üniversitesi AÖF İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Notları Cilt 3 Ünite 15-24
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 11 11
Final 1 1 1
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5