Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anaerobik Aritma Uygulamalari CVM 436 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜLENT ŞENGÖRÜR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Anaerobik arıtma ve onun uygulamaları hakkında bilgi vermek
Course Content Anaerobik arıtma ;Avantaj ve dezavantajları;Anaerobik arıtmanın kinetiği, mikrobiyolojisi ve biyokimyası; Anaerobik temas reaktörleri; Anaerobik filtreler;Anaerobik çamur yataklı reaktörler;Anaerobik akışkan yataklı reaktörler;Klasik anaerobik çamur çürütücüler;İki kademeli anaerobik arıtma sistemleri;Anaerobik ardaşık kesikli reaktörler;Anaerobik reaktörlerin işletme şartları;Anaerobik proseslerin kontrolü; Anaerobik arıtma uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anaerobik arıtma sistemlerinin işletmesi konusunda beceri kazandırmak, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Anaerobik arıtma esasları ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama modelleme ve çözme becerisi kazandırmak. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Anaerobik arıtma reaktörlerinin tasarımı konusunda beceri kazandırmak, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anaerobik arıtmaya giriş
2 Anaerobik arıtmanın avantaj ve dezavantajları
3 Anaerobik arıtmanın kinetiği
4 Anaerobik arıtmanın mikrobiyolojisi ve biyokimyası
5 Anaerobik reaktörler
6 Anaerobik reaktörler
7 Anaerobik reaktörler Ödev
8 Anaerobik reaktörler
9 Ara sınav
10 Anaerobik reaktörlerin işletme şartları
11 Anaerobik proseslerin kontrolü
12 Anaerobik arıtma uygulamaları
13 Anaerobik arıtma uygulamaları
14 Anaerobik arıtma uygulamaları
Resources
Course Notes Anaerobik Arıtma Uygulamaları Ders Notu (Basılmamış) <br>Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Course Resources 1- Speece, R.E., Anaerobik Biotechnology for Industrial Wastewater, Archae Pres., 1996, USA
2- Öztürk, İ., Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5