Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliği Tasarimi CVM 401 7 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL, Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ, Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE, Doç.Dr. FATİH KARADAĞLI, Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN, Prof.Dr. SAİM ÖZDEMİR, Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ, Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT, Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ, Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN, Doç.Dr. ASUDE ATEŞ, Doç.Dr. MERAL YURTSEVER, Dr.Öğr.Üyesi BERNA KIRIL MERT, Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY, Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ,
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category
Course Objective

Çevre Mühendisliği Tasarımı kapsamına giren çevre sorunları ve çözümleri, kontrolü ve yönetimi konusunun teorik ve pratik bilgi ve tasarım ile öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Çevre Mühendisliği Tasarımı kapsamına giren çevre sorunları ve çözümleri konularında; su ve atıksu yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı atıkların yönetimi, kirletilmiş bölgeleirn remediasyonu gibi alanlarda farklı çözüm yolları geliştirecek yöntem teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
6 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
7 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mühendislik Tasarımında, etiğinde ve proje yönetimindeki kavramlar
2 Su Dağıtım Şebeke Sistemlerinin Tasarımı
3 Su Arıtma Sistemlerinin Tasarımı
4 Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı
5 Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarımı
6 Katı Atık Toplanması, Transferi ve Ulaştırılması Sistemlerinin Tasarımı
7 Düzenli Katı Atık Depolama Sistemlerinin Tasarımı
8 Katı Atık Yakma ve Kompostlama Sistemlerinin Tasarımı
9 Hava Kirliliği Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
10 Kent Hava Kirliliği Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
11 Çevre Mühendisliği Tasarımında İstatiksel Data Analizi
12 Çevre Mühendisliği Tasarımında Güvenlik ve Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
13 Çevre Mühendisliği Tasarımında ve Proses Seçiminde Bilgisayar Uygulamaları
14 Grup Proje Tasarımı Sonuç Raporu ve Sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources

Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman, Wiley, 2009. ISBN: 978-1-118-74149-8

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 40
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Proje / Tasarım 1 61 61
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5