Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atiksularin Toplanmasi ve Uzaklaştirilmasi CVM 308 6 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ, Doç.Dr. ASUDE ATEŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Atıksu kanal sistemleri konusunda teorik ve pratik bilgiler vermek
Course Content Atıksu akımlarının hesabı;Kanal sistemlerinin tipi:atıksu,
yağmur suyu,birleşik sistem kanalları;Kanal ağı çeşitleri;
Kanal sistemi elemanları:kanallar,bacalar,boru malzemeleri,
kanal şekli,pompa tesisleri;Kanalların inşası;Kanalların tasarım özellikleri:eğim,hız,çap,derinlik;Kanalların hidrolik hesapları ; Atıksu kanallarının hesap ve projesi; Yağmur suyu kanallarının hesap ve projesi;
Birleşik sistem kanallarının hesap ve projesi;Meskun bölge drenajı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kullanılmış su kanallarının(Atıksu,yağmur suyu,birleşik sistem) hesap ve projelendirmesi ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama modelleme ve çözme becerisi kazandırma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Atıksu kanal sistemlerinin özellikleri ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Akım hesabı
2 Kullanılmış suların toplanması(kanal sistemlerinin tipi) Proje
3 Kanal ağları
4 Kanal sisteminin elemanları
5 Kanalların boykesitleri
6 Kanalların tasarım özellikleri
7 Kanalların hidrolik hesabı
8 Atık su kanallarının hesap ve projesi Ödev
9 Ara sınav
10 Atık su kanallarının hesap ve projesi
11 Yağmur suyu kanallarının hesap ve projesi
12 Yağmur suyu kanallarının hesap ve projesi
13 Birleşik sistem kanallarının hesap ve projesi
14 Meskun bölge drenajı
Resources
Course Notes Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notu (Basılmamış) <br>Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Course Resources 1- Fair, G.M., Geyer, J.C., Okun, D.A., Elements of Water Supply and Wastewater Disposal, John Wiley,1971.
2- Muslu Y., Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ Matbaası, Gümüşsuyu, 1992.
3- Muslu Y., Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı Cilt I, Su Vakfı, İstanbul, 1998.
4-Karpuzcu M., Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 11 11
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 5