Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mikrobiyolojisi CVM 206 4 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ, Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ, Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çevre Mühendisligi uygulamalarinda karsilasilan mikroorganizmalari tanimlanmasi aritim islemlerinde mikroorganizmalarin yerinin ve öneminin belirtilmesi.
Course Content Mikrobiyolojinin içerik ve Tarihçesi- Hücre Yapilari;- Eukaryotik Hücreler- Prokaryotik Hücreler- Metabolizmik Yollar- Hücre Çogalma sekilleri- Gen Yapisi ve Mutasyon- Bakteriler- Virüsler- Protozoalar-Mantarlar- Algler- Su ve Atiksu Mikrobiyolojisi, Hava Mikrobiyolojisi, Toprak Mikrobiyolojisi,
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atıksuların arıtılmasında mikroorganizmaların rolünü bilir ve indikatör türleri söyler Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 İçme suyunun içilebilirliğini mikrobiyolojik açıdan inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Çevre Mühendisliğinde mikroorganizmaların nerelerde kullanılacağını en az üç örnek vererek sıralar. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Prokaryot ve ökaryot hücre tiplerini farklılıkların sıralayarak ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Hava, su ve toprakta en fazla rastlanan mikroorganizma tiplerini bilir ve bu ortamlardaki faaliyetlerine örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Bakteri, mavi-yesil alg, protozoa, fungus ve virüsleri özelliklerini söyleyerek ayırt eder ve tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikrobiyolojinin Esaslari (Genel Mikrobiyoloji)
2 Çevre Mikrobiyolojisinde Önemli Mikroorganizmalar (Bakteriler, Protozoalar, Virüsler, Mantarlar Algler)
3 Mikroorganizmalarin beslenmesi, gelisme sartlari ve çogalmasi
4 Mikrobiyal metabolizma
5 Mikrobiyal genetik
6 Dogal döngüde mikroorganizmalarin yeri
7 Mikrobiyal ekoloji
8 Mikrobiyolojik parçalanma
9 Dogada madde döngüleri
10 Toprak mikrobiyolojisi
11 Su mikrobiyolojisi
12 Hava mikrobiyolojisi
13 Kati atiklarin aerobik ve anaerobik parçalanmasi
14 Atiksu mikrobiyolojisi
Resources
Course Notes Çevre Mikrobiyolojisi Prof.Dr. Sami Özçelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 2004.
Course Resources 1. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl, Thomas Brock, Brock Biology of Microorganisms, 14th Edition, Published by Benjamin Cummings, Copyright © 2015.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6