Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hidrolik CVM 208 4 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi RABİA KÖKLÜ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hidrolik temel bilgilerini vermek.
Course Content Akışkanların özellikleri;Basınç tipleri;Basınç ölçümleri;Düzlem,eğik,eğri yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetler;Kinematik;Süreklilik,momentum ve enerji denklemleri;Gerçek akışkanların dinamiği;Boyut analizi;Pompalar;Laminer ve türbülanslı akımlar;Borularda sürekli ve yersel yük kayıpları;Seri ve paralel borular;Çok hazneli boru şebekeleri,Açık kanal akımları;Üniform akımlar;Hidrolikçe en uygun kesit;Özgül enerji,kritik derinlik;Üniform olmayan ani ve tedrici değişken akım;Su yüzü profillerinin hesabı;Akım ölçümleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 özgül enerji, ve kontrol yapılarının çözümü
2 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama ,modelleme ve çözme becerisi kazandırma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Pompa sistemlerinin hidrolik tasarımı ile ilgili bilgileri vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Su dağıtım sistemleri hidrolik hasap ve tasarımı ile ilgili bilgileri vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İletim sistemleri hidrolik hesap ve tasarımı ile ilgili bilgileri vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Akışkanların özellikleri;Basınç tipleri;Basınç ölçümleri;Düzlem,eğik,eğri yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetler;Kinematik;Süreklilik,momentum ve enerji denklemleri; Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Su ve atıksu arıtma tesisleri hidrolik tasarımı ile ilgili bilgileri vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Akışkanların özellikleri; Akışkanların statiği
2 Akışkanların statiği;Kinematik
3 Akışkanların dinamiği
4 Akışkanların dinamiği;Boyut analizi Ödev 1
5 Borularda akım(Laminer ve Türbülanslı akım)
6 Borularda akım(Sürekli yük kayıpları)
7 Borularda akım(Yersel yük kayıpları)
8 Seri,paralel ve hazneleri birleştiren borular
9 Ara sınav
10 Pompalar Ödev 2
11 Açık kanal akımları(Üniform akımlar)
12 Açık kanal akımları(Üniform olmayan akımlar)
13 Sü yüzeyi profillerinin hesabı
14 Akım ölçümleri
Resources
Course Notes Hidrolik Ders Notu (Basılmamış) Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Course Resources 1-Streeter, V.L, Wylie,E.B., Fluid Mechanics, McGraw Hill, 1985.
2-Karahan, E.,Boru ve Açık Kanal Hidroliği, Teknik Kitaplar, İstanbul, 1986.
3-Yüksel,Y., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta Yayınları, İstanbul, 2000.
4-Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., Fluid Mechanics, McGraw Hill, NewYork, 2006.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 7 14
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 30 30
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7