Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Resim CVM 104 2 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL EKŞİ
Course Lecturers MİMAR MEHMET İHSAN TEZEMİR, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RIZA ADALI, Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Doç.Dr. AKIN OĞUZ KAPTI, Dr.Öğr.Üyesi UFUK DURMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER, Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL EKŞİ, Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN ÖZSOY, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET İSKENDER ÖZSOY, Öğr.Gör. AYŞE SİMDEN ÇAKIR, Doç.Dr. GÖKHAN COŞKUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Makine parçalarının perspektif resimlerini, izdüşüm resimlerini ve kesit resimlerini çizebilme, bu resimleri ölçülendirme, çizilmiş resimleri okuyabilme ve bu faaliyetlerde bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmak.

Course Content

Ders içeriği; teknik resim terminolojisi, resim araç-gereçleri, perspektif resimler, temel ve yardımcı görünüşler, ölçülendirme, kesit resimler, resim okuma, serbest elle çizim, çizimde bilgisayarı etkin olarak kullanma konularını kapsamaktadır. Ders içinde elle çizime ve bilgisayar ile çizime yönelik olarak çok sayıda uygulama yaptırılmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görünüşleri bilinen bir makine parçasının diğer görünüşünü ve perspektif resmini çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Teknik resim kurallarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kesit alma yöntemlerini bilir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Perspektif resmi bilinen bir makine parçasının görünüşlerini çizer ve ölçülendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Bilgisayar çizim programı kullanarak çizim yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknik resme giriş, resim türleri, resim araçları, çizgi tipleri, ölçek.
2 Perspektif resimler ve ilgili uygulamalar.
3 Görünüşler (izdüşüm resimler) ve ilgili uygulamalar.
4 Perspektif resmi bilinen parçanın görünüşlerinin çizilmesi.
5 Görünüşleri bilinen parçanın perspektif resminin çizilmesi.
6 İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü görünüşünün çizilmesi.
7 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
8 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
9 Ölçülendirme.
10 Kesit resimler.
11 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
12 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
13 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
14 AutoCAD çizim programı komutları ve ilgili uygulamalar.
Resources
Course Notes <p>&quot;Teknik Resim&quot; ders notu</p>
Course Resources

1. Bağcı M, Bağcı C, 1982. Teknik Resim, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, Ankara.
2. Gediktaş M, Özdaş N. Teknik Resim, Birsen Yayınevi, İstanbul.
3. Karagöz Y, 1998. Uygulamalı Teknik Çizim, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir.
4. Abdulla G, Abdullayev R, 2010. Teknik Resim Temel Bilgiler ve Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
5. Helsel J, 1992. Engineering Drawing and Design, McGraw-Hill International Editions, Singapore.
6. Lamit LG, Kitto KL, 1997. Engineering Graphics and Design, West Publishing company, Minneapolis.
7. Kalameja AJ, 1992. The Autocad Tutor For Engineering Graphics, Delmar Publishers Inc., Albany.
8. Erdoğan E. Geometrik Boyutlandırma ve Ölçü Toleranslarının Arıza ve Periyodik Bakıma Etkisi, Mühendis ve Makine, Cilt: 50, Sayı: 598, 25-38.
9. Jensen CH, Helsel JD. Engineering Drawing and Design.
10.Yarwood A. An Introduction To Technical Drawing.

Week Documents Description size
1 Teknik Resim Ders Notu Ders Notu 15.13 MB
1 Teknik Resim Ders Planı Ders Planı 0.09 MB
1 TR Ders Açıklamaları Açıklama 0.21 MB
4 Cevap Anahtarı 1 (1-8) 0.5 MB
4 Cevap Anahtarı 2 (14-25) 0.61 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
2. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5