Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siber Güvenliğe Giriş BSM 454 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CELAL ÇEKEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ülkemizde bilgi ve iletişim sistemlerinin her geçen gün daha fazla kullanılmaları ile birlikte, söz konusu bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hem ulusal güvenliğimizin, hem de rekabet gücümüzün önemli bir boyutu haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim sistemlerinde bulunan güvenlik zafiyetleri, bu sistemlerin hizmet dışı kalmasına veya kötüye kullanılmasına, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin bozulmasına ve/veya ulusal güvenliğin ihlaline neden olabilecektir. Bu ders ile, bilişim sistemlerinde var olan güvenlik zafiyetlerinin/tehditlerin anlaşılabilmesi, siber saldırılara karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Course Content

Siber güvenlik temel kavramları, Siber Savaş, Şifrelemeye Giriş, Ağ Güvenliği; güvenlik duvarları, saldırı tanıma ve durdurma sistemleri, İşletim Sistemi güvenliği, Güvenli Yazılım Geliştirme, Web Uygulamalarının Güvenliği, Sızma Testleri, Zararlı Yazılım Analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siber Güvenlik konusunda farkındalık oluşur Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Saldırılara karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bilişim Sistemlerine yapılabilecek saldırıları analiz edebilir Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Siber güvenlik temel kavramları
2 Siber Savaş
3 Şifrelemeye Giriş
4 Ağ Güvenliği; güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri
5 Ağ Güvenliği; güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri
6 İşletim Sistemi güvenliği
7 Güvenli Yazılım Geliştirme
8 Web Uygulamalarının Güvenliği
9 Ara Sınav
10 Sızma Testleri
11 Sızma Testleri
12 Zararlı Yazılım Analizi
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

1. OWASP Projesi, https://www.owasp.org/index.php

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5