Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Pratikte Bt ve Bs Uygulamalari BSM 448 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK
Course Lecturers Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere bir şirketin IT&IS departmanında uygulanan süreçler ve bu süreçleri destekleyen araçlar hakkında bir dizi seminerler vererek öğrencileri iş hayatına hazırlamak.
Course Content Proje Yönetimi, İş analizi teknikleri, kullanılabilirlik için arayüz tasarımı, bussiness Intelligence, IT&IS departmanında uygulanan süreçler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş analizi tekniklerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Proje gerçekleştirme aşamalarını öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 UML ile use case diagramlarını kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje Yönetimi
2 Proje Yönetimi
3 İş Analizi Teknikleri
4 Kullanılabilirlik için arayüz tasarımı
5 Kullanılabilirlik için arayüz tasarımı
6 Bussiness Intelligence
7 Bussiness Intelligence
8 Network ve Sistem Güvenliği
9 IT Denetim Uyumluluk Gereksinimleri
10 Üretim Şirketinde Kullanılan Sistemler ve Aralarındaki İlişkiler
11 UML ile Use Case Diagram´ları Oluşturma
12 UML ile Use Case Diagram´ları Oluşturma
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes Ders Notları
Course Resources Ders Notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 15
2. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5