Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Tasarim YAP 491 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin okuduğu Teknik Eğitim bölümüyle ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) çalışmayı Tasarım Çalışması halinde sunmasıdır.
Course Content Her öğrenci okuduğu Teknik Eğitim bölümüne ait konularda tasarım çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilere araştırma becerisi kazandırmak Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
2 Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım,
3 Öğrencilere uygulama becerisi kazandırmak Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
4 Öğrencilere planlama becerisi kazandırmak Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Proje / Tasarım,
5 Öğrencilere değerlendirme ve yorum yapman becerisi kazandırmak Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tasarım çalışması konusunun belirlenmesi
2 Tasarım çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3 Kaynak taraması
4 Kaynak taraması
5 Kaynak taraması
6 Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların düzenlenmesi
7 Yapılması gereken çalışmaları belirleme
8 Gerekli hesap veya analizleri yapma
9 Gerekli hesap veya analizleri yapma
10 Hesap veya analizleri değerlendirme
11 Sonuçları değerlendirme
12 Tasarım çalışmasının yazımı
13 Tasarım çalışmasının yazımı
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve Tasarım çalışmasının teslimi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3