Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zemin Laboratuari YAP 304 6 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsa VURAL
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere; zeminlerin temel fiziksel özellikleri, kıvam limitleri, tane büyüklüğü, sınıflandırılması, deformasyon ve konsolidasyon parametrelerini belirlemeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemler, zemin laboratuarı alet ve ekipmanları, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitleri, zeminlerin tane büyüklükleri, zeminlerin sınıflandırması, zeminlerin deformasyon parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak zemin laboratuar alet ve ekipmanları kullanıma hazır hale getirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sözlü Sınav,
2 Zeminlerinin taşıma gücü değerlerini belirleyebilir. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Zeminlerin kıvam limitlerini belirleyebilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
4 Zeminlerin deformasyon parametrelerini belirleyebilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
5 Konsolidasyon ve ani oturmaya ilişkin parametreleri belirleyebilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
6 Zeminlerin temel fiziksel özelliklerini belirleyebilir. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Zeminlerin tane büyüklüklerini belirleyerek zeminlerin sınıflandırılmasını yapabilir. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
8 Zemin sondaj raporu hazırlayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Proje / Tasarım, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Zemin sondaj verilerini yorumlayabilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemler, zemin laboratuarı alet ve ekipmanları
2 Zeminlerin temel fiziksel özellikleri ve zeminlerden örnek alınması
3 Zeminlerin su içeriğinin belirlenmesi
4 Kıvam limitleri deneyleri
5 Kıvam limitleri deneyleri
6 Tane büyüklüğü dağılım analizi
7 Zeminlerin sıkıştırılması
8 Zeminlerin sınıflandırılması
9 ARASINAV
10 Zeminlerde oturma parametrelerinin belirlenmesi
11 Zeminlerde oturma parametrelerinin belirlenmesi
12 Zeminlerde taşıma gücü parametrelerinin belirlenmesi
13 Zeminlerde kayma direnci parametrelerinin
14 Zeminlerde kayma direnci parametrelerinin
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 3
1. Proje / Tasarım 5
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 3
2. Proje / Tasarım 5
3. Ödev 4
3. Proje / Tasarım 5
4. Proje / Tasarım 5
5. Proje / Tasarım 5
6. Proje / Tasarım 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 2 6
Proje / Tasarım 6 1 6
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5