Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Maliyeti YAP 306 6 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapıda metraj hesaplarını yapmak, kaynak analizlerini yapabilmek, birim fiyat analizlerini çıkarmak, yapı maliyeti ve hakediş raporlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Course Content Proje değerlendirme aşamalarını elde edebilme, Metraj hesaplarını yapabilme, Kaynak analizlerini yapabilme, Birim fiyat analizlerini çıkarabilme, Yapı maliyeti ve keşif işlemlerini yapabilme ve Hakediş raporlarını hazırlayabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapı maliyeti ve keşif işlemlerini hesaplar Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Özel birim fiyat Analizi hesaplar Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Kaynak analizlerini hesaplar Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Metraj hesaplarını hesaplar Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Birim fiyat analizlerini hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Proje değerlendirme aşamalarını bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Genel Tanımlar
2 Proje değerlendirme aşamaları
3 Proje değerlendirme
4 Metraj hesapları
5 Metraj hesapları
6 Metraj hesapları
7 Birim fiyat analizleri
8 Birim fiyat analizleri
9 ARA SINAV
10 Kaynak analizleri
11 Yapı maliyeti ve keşif işlemleri
12 Yapı maliyeti ve keşif işlemleri
13 Yapı maliyeti ve keşif işlemleri
14 Hakediş raporlarının hazırlanması
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesabı, Ali Pancarcı Mehmet Emin ÖCAL, Devlet
Kitapları.

[2] İnşaat Sektöründe İş Almanın Yönetimi, Recep Kanıt, Gazi Yayınevi, 2005,
Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 6 6
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2