Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mukavemet YAP 206 4 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YUSUF SÜMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mekaniğin temel kavramlarının anlaşılmasının sağlanması
Eleman için davranış bilincinin verilmesi
Analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazandırılması
Course Content Giriş, Mekaniğin Temel Prensipler ve Kabuller, Kuvvet Tesirleri, Eksenel Normal Kuvvet, Gerilme Analizi, Mohr Çemberi, Atalet Momenti, Basit Eğilme, Kesmeli Eğilme, Kesmeli Eğilme, Elastik Eğri, Elastik Eğri, Mohr Alan Yöntemi, Konsol Kiriş yöntemi, Enerji Yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel Mekanik Bilgiye Sahip olur Anlatım, Sınav ,
2 Eksenel kuvvet etkisi altındaki çubukları tasarlar. Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Gerilme (Asala gerilme ve Doğrultuları) Hesaplar Problem Çözme, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Asal Eksenlere Göre Burulma Hesabı Yapar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Kesme Gerilmesi Etkisindeki Elemanları Tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Burulma Etkisindeki Elemanları Tasarlar Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Basit Eğilme ve Kesmeli Eğilme Etkisindeki Elemanları Tasarlar Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Dış kuvvetler etkisi altındaki çubuğun iç kuvvetlerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Mekaniğin Temel Prensipler ve Kabuller
2 Kuvvet Tesirleri
3 Eksenel Normal Kuvvet
4 Gerilme Analizi, Mohr Çemberi
5 Atalet Momenti
6 Basit Eğilme
7 Kesmeli Eğilme
8 Kesmeli Eğilme
9 Ara Sınav
10 Elastik Eğri
11 Elastik Eğri
12 Mohr Alan Yöntemi
13 Konsol Kiriş yöntemi
14 Enerji Yöntemleri
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Tekin Özbek, Mukavemet, Birsen Yayınevi, 1999.
[2] Kadıoğlu, N., Engin, H., Bakioğlu, M., Mukavemet Problemleri I,II, İstanbul, 1987.
[3] F.P.Beer, E.R.Johnston JR, Mechanics of Materials, Mc. Graw-Hill.
[4] R. C. Hibbeler , Mechanics of Materials, Prentice Hall International
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 5
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 4 2 8
Final 1 5 5
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3