Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Meslek Resmi YAP 102 2 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective Konut projelerinin tasarımını, betonarme, ahşap ve çelik, projelerinin çizimini yapabilme yeterliliklerini kazandırmak
Course Content Topoğrafik resimleri okuyabilme ve çizme, binalara ait planlar, kesitler, görünüşler çizdirmek, bina yapı projeleri ve perspektif çizimler yapabilmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bina kat planları çizebilme Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Topoğrafik resimleri çizebilme Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Perspektif çizimleri yapabilme Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
4 Konut yapı projeleri çizebilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Bina kesitleri çizebilme Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Bina görünüşleri çizebilme Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapı projesi okuma
2 Yapı projesi okuma
3 Bina planı çizimi
4 Bina planı çizimi
5 Bina planı çizimi
6 Bina kesit çizimi
7 Bina kesit çizimi
8 Ara sınav
9 Bina görünüş çizimi
10 Bina perspektif çizimi
11 Bina perspektif çizimi
12 Topografik çizimler
13 Topografik çizimler
14 Topografik çizimler
Resources
Course Notes
Course Resources 1. MEB, "İnşaat Teknik Resmi"Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2004.
2. Keskin K. Ç., "İnşaat Teknik Resim", 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 4 4 16
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5