Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çati Teknikleri B YAP 314 6 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator FERHAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders ile öğrencilere; iş güvenliği kuralları çerçevesinde projesine göre oturtma ve asma çatıların elemanlarını hazırlama, monta etme, kaplamalarını ve izolasyon işlemlerini yapmaya ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemler, alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirilmesi, oturtma çatının yapım detayları, asma çatının yapım detayları, oturtma çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı, askılı çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı, çatı kaplamaları, çatı yalıtım işleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Askılı çatı elemanlarını boyutlandırır, hazırlar, çatı elemanlarının yerine montajını yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
2 Projesine göre asma çatının yapım detaylarını çizebilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Çatı kaplamalarını yapabilir. Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Performans Görevi,
4 Projesine göre oturtma çatının yapım detaylarını çizebilir. Bireysel Çalışma, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
5 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
6 Çatı yalıtım işlerini yapabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
7 Oturtma çatı elemanlarını boyutlandırır, hazırlar, çatı elemanlarının yerine montajını yapabilir. Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemler, alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirilmesi, oturtma çatının yapım detayları.
2 Oturtma çatının yapım detayları.
3 Asma çatının yapım detayları.
4 Oturtma çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
5 Oturtma çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
6 Oturtma çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
7 Askılı çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
8 Askılı çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
9 ARASINAV
10 Askılı çatı elemanlarının boyutlandırması, hazırlanması, çatı elemanlarının yerine montajı.
11 Çatı kaplamaları.
12 Çatı kaplamaları.
13 Çatı yalıtım işleri.
14 Çatı yalıtım işleri.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 6 6
Final 1 8 8
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5