Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deprem Bilimi YAP 422 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YUSUF SÜMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Deprem özellikleri, fay çeşitleri, deprem büyüklüğü, yaygın deprem etkileri, yapısal hasarlar ve alınacak önlemlere ilişkin bilgileri kazandırmak
Course Content Deprem özellikleri ve çeşitlerini, Levha tektoniği ve fay çeşitlerini, Deprem büyüklüğü kavramlarını, Yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketlerini, Depremden kaynaklanan yapısal hasarlarını ve Yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemleri öğretmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemleri açıklayabilme Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
2 Depremden kaynaklanan yapısal hasarları açıklayabilme Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Yaygın deprem etkilerini açıklayabilme Benzetim, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Levha tektoniği ve fay çeşitlerini açıklayabilme Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Deprem özelliklerini ve çeşitlerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Deprem büyüklüğü kavramlarını açıklayabilme Anlatım, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Deprem özellikleri ve çeşitleri
3 Deprem özellikleri ve çeşitleri
4 Levha tektoniği ve fay çeşitleri
5 Levha tektoniği ve fay çeşitleri
6 Deprem büyüklüğü kavramları
7 Deprem büyüklüğü kavramları
8 Yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketleri
9 ARASINAV
10 Yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketleri
11 Depremden kaynaklanan yapısal hasarlar
12 Depremden kaynaklanan yapısal hasarlar
13 Yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemler
14 Yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemler
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3