Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Bilgisayar YAP 427 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mühendislik yapılarının taşıyıcı sistem tasarımı ve yük analizlerinin öğretilmesi, düzlem veya üç boyutlu olarak modellenebilen betonarme ve çelik yapıların statik ve dinamik analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesidir. Serbest titreşim analizi, spektral analiz ve zamana bağlı çözümlerin (time history analiz) esasları ve uygulama alanlarının gösterilmesidir.
Malzeme kabulleri ve malzeme parametrelerinin yapısal davranış üzerindeki etkilerinin incelenmesi de amaçlardan biridir.
Course Content Sonlu eleman yöntemi ilkeleri, Temel kavramlar, Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri, 2B ve 3B yapı analizi, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Özdeğer analizi, Davranış Spektrumu analizi, Zamana Bağlı Çözümler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapı Analizi Temel ilklerini Bilir Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 İki boyutlu ve üç boyutlu yapı analizi yapar Anlatım, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
3 Statik ve dinamik analizler konularında uygulama yapar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Yapı analizi programlarının sonuçlarını yorumlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Betonarme Çözüm Yapan program ile Proje Yapar Bireysel Çalışma, Anlatım, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Malzeme ve yük kabullerini bilir Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sonlu Eleman Yöntemi’ne Kısa Bakış
2 Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri
3 Yapısal Modelleme, Sonlu Eleman seçimi ve Sonlu Eleman Ağı
4 1B, 2B ve 3B Yapıların Modellenmesi
5 Düzlem Çerçevelerin (2B) Statik Analizi
6 Düzlem Çerçevelerin (2B) Statik Analizi
7 Düzlem Çerçevelerin (2B) Özdeğer Analizi
8 Düzlem Çerçevelerin (2B) Özdeğer Analizi
9 Ara Sınav
10 Düzlem Çerçevelerin (2B) Davranış Spektrumu Analizi
11 Düzlem Çerçevelerin (2B) Davranış Spektrumu Analizi
12 Düzlem Çerçevelerin (2B) Zamana Bağlı Çözümleri
13 3B Modelleme ve Uygulamaları
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Özmen G., Orakdöğen E., Darılmaz K., "Örneklerle SAP 2000", 2006
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 8 8
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3