Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Prefabrik Yapi Teknolojileri YAP 418 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective Yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişki, prefabrik yapı elemanı üretimi, montajı ve detaylarına ilişkin bilgileri kazandırmak
Course Content Prefabrik yapı kavramı ve özellikleri, Yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler, Geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri ve karşılaştırmaları, Prefabrik yapı elemanlarının üretimi; temel, kolon, kiriş, plaklar, paneller vb., Prefabrik yapı elemanlarının montajı, araç ve ekipmanları, Prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemlerini karşılaştırarak açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
2 Prefabrik yapı elemanlarının montajını açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
3 Prefabrik yapı kavramını açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
4 Yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detaylarını açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Prefabrik yapı elemanlarının üretimini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Prefabrik Yapılar ve özellikleri
3 Prefabrik Yapılar ve özellikleri
4 Yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler
5 Yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler
6 Geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri ve karşılaştırmaları
7 Prefabrik yapı elemanlarının üretimi
8 Prefabrik yapı elemanlarının üretimi
9 Ara sınav
10 Prefabrik yapı elemanlarının montajı
11 Prefabrik yapı elemanlarının montajı
12 Prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları.
13 Prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları.
14 Prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları.
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Ayaydın, Y., Büyük Açıklıklı Prefabrike Betonarme Yapılar , İstanbul, 1981
2. Kim S. Elliott, Precast concrete structures , 2002
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3