Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Ingilizce II YAP 404 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET SARIBIYIK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsa VURAL
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere; mesleği ile ilgili İngilizce yayınları okuyarak ve dinleyerek anlayabilme ve basit cümlelerle ifade edebilme bilgi ve becerilerini kavratmayı amaçlamaktadır.
Course Content Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce yayınlar, yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri, yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması, yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce sözlü ifade edilmesi, mesleği ile ilgili konuların dinlenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngilizce mesleki yayınları tercüme edebilir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Teknik ifadeler içeren karmaşık cümleleri tercüme edebilir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 İngilizce mesleki yayınları takip edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Yapı teknolojileri alanı ile ilgili ingilizce yayınları recüme edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 Mesleki çalışmalarını İngilizce yazılı olarak ifade edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
6 Mesleği ile ilgili konuları dinleyerek anlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
7 Mesleki çalışmalarını İngilizce sözlü olarak ifade edebilir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri
2 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması
3 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce sözlü ifade edilmesi
4 Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri
5 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması
6 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce sözlü ifade edilmesi
7 Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri
8 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması
9 ARASINAV
10 Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri
11 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması
12 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce sözlü ifade edilmesi
13 Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri
14 Yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 2 2 4
Final 1 6 6
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3