Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hasarli Yapilarin Iyileştirilmesi YAP 431 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET SARIBIYIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapı hasarlarının nedenlerini, tür ve derecelerini, hasarın iyileştirilme/onarım yöntemlerini ve hasar raporu yazma tekniklerini kavratmak
Course Content Yapı hasarlarının tür ve derecelerini, Yapılarda hasara neden olan faktörler ve etkileme biçimini, İyileştirme metotları; takviye, yapıştırma, mantolama, enjeksiyon vb., Çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım tekniklerini, İyileştirme metodunun gerektirdiği makine, teçhizat ve malzemeleri ve Hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama yöntemlerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Takviye, yapıştırma, mantolama, enjeksiyon gibi iyileştirme metotlarını bilir. Anlatım, Sınav ,
2 Yapı hasar derecelerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım tekniklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Yapılarda hasara neden olan faktörleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 İyileştirme metodunun gerektirdiği ihtiyaçları belirler. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Yapı hasarlarını değerlendirip derecelendirme
3 Yapı hasarlarını değerlendirip derecelendirme
4 Yapılarda hasara neden olan faktörler
5 Yapılarda hasara neden olan faktörler
6 Takviye ve yapıştırma metotları
7 Mantolama ve enjeksiyon iyileştirme metotları
8 Çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım teknikleri
9 ARASINAV
10 Çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım teknikleri
11 İyileştirme metodunun gerektirdiği ihtiyaçlar
12 İyileştirme metodunun gerektirdiği ihtiyaçlar
13 Hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama
14 Hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3