Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zemin Mekaniği YAP 303 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsa VURAL
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere; zeminlerin oluşumu, fiziksel özellikleri, kıvam limitleri, sınıflandırılması, zemin su ilişkisi ve sıkıştırılmasına ilişkin bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu etkileri, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramları, zeminlerin sıkıştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şev analizi yapabilir. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
2 Zeminlerde gerilme dağılışını açıklayabilir Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Zeminlerin temel fiziksel özellikleri arasındaki ilişkileri açıklayabilir. Gösteri, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Oturma analizlerini açıklayabilir. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Zeminlerin sıkıştırılması ile ilgili ilişkileri açıklayabilir. Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
6 Suların zemin içerisindeki hareketlerini açıklayabilir. Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Zeminlerin kıvam limitlerini açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Zeminlerin oluşumunu açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Zeminlerin sınıflandırılmasını açıklayabilir Gösterip Yaptırma, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
10 Toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramlarını açıklayabilir. Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zeminlerin oluşumu
2 Zeminlerin temel fiziksel özellikleri
3 Zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi
4 Zeminlerin sınıflandırılması
5 Zemin suyu etkileri (toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme)
6 Zeminlerin geçirimliliği
7 Zeminlerin sıkıştırılması
8 Zeminlerde kayma direnci
9 ARASINAV
10 Zeminlerde gerilme dağılışı
11 Şevlerin stabilitesi
12 Yanal Zemin Basınçları
13 Konsolidasyon
14 Konsolidasyon
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 1
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 1
3. Ödev 1
4. Ödev 1
5. Ödev 1
6. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 6 1 6
Sözlü Sınav 1 4 4
Final 1 8 8
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4