Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Betonarme I YAP 315 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Betonarme temel bilgilerini, betonarme yapı elemanlarının kesit tayini ve donatı hesaplarını yapma bilgilerini kazandırmak
Course Content Betonarme temel bilgileri, beton, çelik, betonarme, güvenlik gerilmeleri, betonarmeye ait standartlar ve taşıma gücünü kavratmak. Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait statik, kesit tayini, donatı hesaplarını öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dikdörtgen, Tablalı kesitlerin Eğilme momenti etkisi altında Tasarlar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
2 Kolonların eksenel basınç altında tasarımını yapar Anlatım, Problem Çözme, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Kolonların bileşik eğilme tesiri altında tasarımını yapar.Karşılıklı etki diyagramı hakkında bilgi verebilir Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Basit Eğilme Etkisindeki sürekli Kirişleri Tasarlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
5 Beton, Çelik ve Betonarme malzemelerinin özelliklerini bilir, Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
6 Taşıma gücünde Yapı Güvenliğinin nasıl sağlandığını bilir Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel bilgiler
2 Betonun, çeliğin ve betonarmenin özellikleri
3 Betonarme ve güvenlik gerilmeleri
4 Betonarmeye ait standartlar ve taşıma gücü
5 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait statik hesaplar
6 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait statik hesaplar
7 Betonarme kolon, perde duvar ve merdiven ait kesit tayini hesapları
8 Betonarme kiriş, döşeme ve temellere ait kesit tayini hesapları
9 ARA SINAV
10 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait donatı hesapları
11 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait donatı hesapları
12 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait donatı yerleşim çizimleri
13 Betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait donatı yerleşim çizimleri
14 Betonarme proje esasları
Resources
Course Notes [1] Betonarme I, Prof. Adil ALTUNDAL
Course Resources [2] Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı Prof.Dr. Âdem Doğangün, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007
[3] Betonarme Yapılar Prof. Dr Zekai Celep, Prof. Dr. Nahit Kumbasar, Sema Matbaacılık, İstanbul, 1998
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 2 2 4
Final 1 12 12
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4