Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Teknolojileri - II YAP 204 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective İnce yapının tanımını, döşeme, duvar, tavan ve dış cephe kaplamalarını, doğramaları, yalıtımı, tenekecilik işlerini kavratmak ve yapı projelerini inceleyerek yeni detaylar geliştirme bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Course Content İnce yapının tanımı ve yapım yerlerine göre ince yapının önemi. İnce yapı elemanları, yapım işlemleri ve yapım detayları. Dö¬şeme, duvar, tavan kaplamaları ve yapım detayları. Doğramalar ve yapım detayları. Dış cephe kaplamaları, yapım detayları. Yapılarda su, ısı, ses, sarsıntı ve yangın yalıtımı ve yalıtım detayları. Tenekecilik işleri ve detayları işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnce yapı unsurlarının/elemanlarının yapım işlemleri hakkında sistematik bilgiler verebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Döşeme, duvar ve tavan kaplama işlemlerini açıklayarak yapım detaylarını geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Dış cephe kaplama işlemlerini açıklayarak yapım detaylarını geliştirilebilir.
4 Doğrama işlemlerini açıklayarak yapım detaylarını geliştirilebilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Yapıda tenekecilik işlemlerine ilişkin detaylar geliştirebilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 İnce yapının tanımı yaparak yapım yerlerine göre önemini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Yapılarda yalıtım işlemlerini açıklayarak yapım detaylarını geliştirilebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnce yapının tanımı ve yapım yerlerine göre ince yapının önemi
2 İnce yapı elemanları, yapım işlemleri
3 İnce yapı elemanları yapım detayları
4 Döşeme kaplamaları
5 Duvar kaplamaları
6 Tavan kaplamaları
7 Doğramalar ve yapım detayları
8 Dış cephe kaplamaları, yapım detayları
9 ARASINAV
10 Yapılarda yalıtım
11 Su ve rutubet yalıtımı
12 Isı yalıtımı
13 Ses, sarsıntı ve yangın yalıtımı, yalıtım detayları
14 Tenekecilik işleri ve detayları işlenecektir
Resources
Course Notes Ahmet APAY; “Yapı Bilgisi”, Ders Kitabı, İTÜ Yayınları
Course Resources Sabit OYMAEL “Yapı Bilgisi Temel Ders Kitabı” MEB yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 6 6
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4