Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Statiği - II YAP 202 4 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hiperstatik sistemler ve hesap yöntemlerini kavratmak
Course Content Hiperstatik sistemler, hiperstatiklik dereceleri ve hiperstatik sistemlerin özelliklerini, Hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükler ve analiz yöntemlerini, Hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özelliklerini, Hiperstatik sistemlerin düşey kuvvetlere göre çözümünü, Hiperstatik sistemlerin yatay kuvvetlere göre çözümünü ve Hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlarını öğretmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hiperstatik Sistemleri Cross Metodu İle Çözer
2 Hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükleri analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Ödev,
3 Hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlar kullanır Anlatım, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
4 Hiperstatik sistemlerin çözüm metot ve özelliklerini açıklayr Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sözlü Sınav,
5 Hiperstatik Sistemleri Açı Metodu İle Çözer Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Hiperstatik sistemleri, hiperstatiklik derecelerini ve özelliklerini açıklar Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgiler
2 Hiperstatik sistemler
3 Hiperstatiklik dereceleri ve hiperstatik sistemlerin özellikleri
4 Hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükler ve analiz yöntemleri
5 Hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükler ve analiz yöntemleri
6 Hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özellikleri
7 Hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özellikleri
8 Hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özellikleri
9 ARA SINAV
10 Hiperstatik sistemlerin yatay kuvvetlere göre çözümü
11 Hiperstatik sistemlerin yatay kuvvetlere göre çözümü
12 Hiperstatik sistemlerin yatay kuvvetlere göre çözümü
13 Hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlar
14 Hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlar
Resources
Course Notes
Course Resources 1. A. Çakıroğlu, E. Çetmeli, Yapı Statiği Cilt I-II, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul 1995.
2. E. Atımtay, Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I-II, Meta, 2000.
3. M. Yorulmaz, K. Özgen, Yapı Statiği, Birsen Yayınevi, 1996.
4. R. C. Hibbeler, Structural Analysis, Prentice Hall, 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5