Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarim YAP 208 4 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çizim paket programı kullanarak bina avan ve tatbikat projelerini tasarlama ve çıktılarını alma bilgi ve becerilerini kazandırmak
Course Content Dersin İçeriği
: Mekan etütleri, Kat planı etütleri, Avan projeler; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, Tatbikat projeleri; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, Sistem ve nokta detayları, Perspektif, tasarımların ölçek ayarları, çıktıların alınması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tasarımların ölçek ayarlarını yaparak çiziciden çıktılarını alabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
2 Paket program kullanarak tatbikat projelerinin sistem detaylarını, nokta detaylarını tasarlayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Paket program kullanarak bina projelerinin mekan etütlerini yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
4 Paket program kullanarak kat planı etütleri yapabilir. Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Paket program kullanarak avan projelerin vaziyet planlarını, kat planlarını, kesitlerini ve görünüşlerini tasarlayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
6 Tasarımların perspektifini çizebilir. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
7 Paket program kullanarak tatbikat projelerinin vaziyet planlarını, kat planlarını, kesitlerini, görünüşlerini tasarlayabilir. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Paket program kullanarak bina projelerinin mekan etütlerinin yapılması
2 Paket program kullanarak kat planı etütlerinin yapılması
3 Paket program kullanarak avan projenin vaziyet planlarının tasarlanması
4 Paket program kullanarak avan projenin kat planlarının tasarlanması
5 Paket program kullanarak avan projenin kesitlerinin tasarlanması
6 Paket program kullanarak avan projenin görünüşlerinin tasarlanması
7 Paket program kullanarak tatbikat projesinin vaziyet planlarının tasarlanması
8 Paket program kullanarak tatbikat projesinin kat planlarının tasarlanması
9 ARA SINAV
10 Paket program kullanarak tatbikat projesinin kesitlerinin tasarlanması
11 Paket program kullanarak tatbikat projesinin görünüşlerin tasarlanması
12 Paket program kullanarak tatbikat projelerinin sistem detaylarını, nokta detaylarını tasarlanması
13 Tasarımların perspektifini çizelmesi
14 Tasarımların ölçek ayarlarını yaparak çiziciden çıktılarını alınması
Resources
Course Notes
Course Resources 1.MEB, "İnşaat Teknik Resmi"Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2004.
2.Keskin K. Ç., "İnşaat Teknik Resim", 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 4