Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Duvar Teknikleri B YAP 105 1 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM YÜKSEL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gökmen ÇERİBAŞI
Course Category
Course Objective İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak, yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerinin öğrenilerek uygulanması, kum çeşitlerinin öğrenilmesi, kum eleme tekniklerinin verilmesi, kireç harcı, çimento harcı, takviyeli harç, özel harçların tanımlanarak tekniğine uygun olarak hazırlanması ve taş, tuğla, blok ve panel duvar örgü tiplerinin öğrenilerek uygulanması.
Course Content Duvar tekniklerinde kullanılan el aletlerini kullanıma hazır hale getirebilme, kum eleme işlerini yaparak duvar harcını hazırlayabilme, taş duvar örme işlemlerini yapabilme, tuğla ve blok duvar örme işlemlerini yapabilme, panel duvarları yapabilme ve duvarların bakım ve yüzey kontrollerini yapabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kum eleme işlerini yaparak duvar harcını hazırlayabilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
2 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak el aletlerini kullanıma hazır hale getirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
3 Taş duvar örme işlemlerini yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Duvarların bakım ve yüzey kontrollerini yapabilir. Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Sınav ,
5 Tuğla ve blok duvar örme işlemlerini yapabilir. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
6 Panel duvarları yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemler, el aletleri ve bunların kullanıma hazırlanması.
2 Kum, kum çeşitleri, kum eleme çeşitleri ve kum eleme işlemleri
3 Kireç harcı, çimento harcı, takviyeli harç, özel harçlar ve bu harçların hazırlanması
4 Moloz taş duvarlar, kaba yonu taş duvarlar, ince yonu taş duvarlar örme kuralları
5 Mozaik taş duvarlar, kesme taş duvar örme kuralları
6 Duvar Şablonları
7 Düz duvar örülmesi
8 Saplamaların örülmesi
9 ARA SINAV
10 Kesişmelerin örülmesi
11 Kemerlerin örülmesi
12 Bacaların örülmesi
13 Panel duvar çeşitleri, panel duvarların montaj ve yapım kuralları, panel duvarların birleşimi ve uygulaması.
14 Yapılan duvar uygulamalarının bakımı ve yüzey kontrolleri
Resources
Course Notes [1] Devlet Kitapları, Yapı Bölümü (Kagir) İş ve İşlem Yaprakları
Course Resources [2] Halim Öksüzoğlu, Nazım Ekşi, “Yapıcılık (Kagir) İş ve İşlem Yaprakları”,
Ders Kitabı, MEB Yayınları

[3] Mehmet Selçuk Güner, “Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi ve Beton
Teknolojisi”, Aktif Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 5
2. Kısa Sınav 5
2. Proje / Tasarım 5
3. Proje / Tasarım 5
4. Proje / Tasarım 5
5. Proje / Tasarım 5
6. Proje / Tasarım 5
7. Proje / Tasarım 5
8. Proje / Tasarım 5
9. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5