Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Programlama TEF 106 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Algoritma ve programlama mantığı verilerek, görsel programlama dili program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak.
Course Content Algoritma ve programlama mantığı, akış diyagramları, program geliştirme ortamı ve görsel programlama dili ile program geliştirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 Görsel programlama geliştirme ortamını kullanarak program oluşturabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Görsel programlama geliştirme ortamını kullanarak grafik ve animasyon oluşturabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Algoritma ve programlama mantığı bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Görsel programlama geliştirme ortamını kullanarak program arayüzünü oluşturabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Programlamaya Giriş, alt düzey diller, üst düzey diller ve akış diyagramları
2 Program Geliştirme Ortamının tanıtımı,Uygulama Geliştirme Ortamının Düzenlenmesi, Program Yazmak ve Çalıştırmak
3 İfadeler, Veri Tipleri, Değişkenler
4 Alt Programlar, Modüller ve Arşiv Fonksiyonları
5 Karar Yapıları ve Komutları
6 Döngü Komutları
7 Form ve Kontroller, Özellikler, Metotlar ve Olaylar, Çoklu Kontrollerle Çalışmak
8 Windows Kontrolleri ile Çalışmak
9 Windows Kontrolleri ile Çalışmak, Programın Çalışması Sırasında Yeni Kontroller Eklemek
10 Bilgi Giriş Fonksiyonu, Mesaj Diyalog Kutusu,Dosya Açma Diyalog Kutusu, Kaydetme Diyalog Kutusu,Yazı Tipi Diyalog Kutusu,Renk Diyalog Kutusu
11 Menüler ve menü kontrolleri ile çalışmak
12 Çoklu Formlarla Çalışma
13 Grafik
14 Grafikler ve Animasyon
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 8 5 40
Ödev 16 1 16
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 4