Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletme Yönetimi TEF 233 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ASLAN ÇOBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmeciliğin temel kavramlarını ve genel bilgilerini öğrenme
Course Content Bu derste işletmeciliğin temel kavramları ve genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacak ve işletme fonksiyonları üzerinde durulacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmecilik temel kavramlarını anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İşletmeyi sistem olarak kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İşletme kuruluşu ve büyüklüklerini kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İşletme türleri ve hukuki yapılarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İşletmenin, genel, temel, kolaylaştırıcı ve destaklayici fonksiyonlarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan ihtiyaçları ve özellikleri,İktisadi mal ve hizmetler, iktisadi faaliyetler, girişimcilik ve diğer kavramlar
2 İşletme kavramı, işletmenin genel ve özel amaçları İşletmeciliğin ve İşletme yönetiminin gelişimi
3 İşletmenin sistem olarak incelenmesi
4 İşletmelerin sınıflandırılması ve, hukuki yapıları
5 İşletmelerin kuruluşu ve kapasite
6 Yönetim kavramı ve yönetimin süreç, bilim, sanat ve meslek boyutu
7 Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol)
8 Pazarlama Kavramı, pazarlama anlayışları ve pazarlama fonksiyonları
9 ARASINAV
10 Pazarlama karması: ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma
11 Üretim kavramı ve günümüz üretiminin özellikleri , üretim sistemleri ve üretim yönetimi
12 Finans kavramı, işletmenin finansal yapısı, finansman türleri, finansman kaynakları, finansal tablolar ve rasyolar
13 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi
14 İşletmenin destekleyici fonksiyonları: ar-ge, halkla ilişkiler ve muhasebe
Resources
Course Notes Can, Halil vd. (2006) Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Yayınları, Ankara
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2