Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinif Yönetimi EBB 322 6 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Course Content SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMINI UYGULAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
2 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMINI NASIL OLUŞTURACAĞINI TARTIŞMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 SINIF İÇİ İLETİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNİ TARTIŞMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 SINIF KURALLARININ NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİ ÖĞRENCİLERLE TASARLAMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ VE YAKLAŞIMLARINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 ÖĞRETİM YÖNETİMİ VE LİDERLİĞİ İLİŞKİLENDİRME Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
7 YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ KAVRAMLARINI AÇKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 YÖNETİM KAVRAMI VE SINIF YÖNETİMİ
2 SINIF ORGANİZASYONU
3 SINIF İLETİŞİM
4 SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
5 DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
6 DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
7 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
8 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
9 SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
10 Ara Sınav
11 OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ , MOTİVASYON
12 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
13 SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
14 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
Resources
Course Notes SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI 2007 SAKARYA
Course Resources KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 70
Total Workload / 25 (Hours) 2.8
dersAKTSKredisi 3