Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri I TEF 302 6 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mesleki-teknik öğretmenlik konu alanlarında kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre mesleki-teknik dersleri planlamak, yürütmek ve değerlendirmek.
Course Content Öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, stratejileri, yöntem ve teknikler ve bunların mesleki-teknik konu alanında öğrenme-öğretme süreçleri tasarımının strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi ve öğretimi değerlendirme metodlarının geliştirilerek kullanılması ve uygulanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretimin temel esaslarıyla ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Uygulanmakta olan öğrenme-öğretme metotlarını çeşitli öğretim parametrelerine göre karşılaştırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Öğrenmede bir faktör olarak Uyumla İlgili İlkeler belirtir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çağdaş eğitim teknolojileriyle ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar, açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Mesleki-teknik öğretimin temel ilkelerini ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenme-öğretme etkinliklerini planlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasıyla ilgili genel özellikleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
8 Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uygulanmakta olan öğrenci değerlendirme metotları karşılaştırır, değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
10 Öğrenme İçin gerekli motivasyon İlkelerini belirtir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Öğretim Yöntemleri Genel Bilgiler (Giriş)
2 Çağdaş Eğitim Teknolojisi
3 Öğretim Teknolojileri
4 Öğretim disiplinleri
5 Öğretimin Temel Esasları
6 Öğrenme İçin motivasyon İlkeleri
7 Öğrenmede bir faktör olarak Uyumla İlgili İlkeler
8 Öğrenme durumu
9 VİZE YOKLAMASI
10 Mesleki ve Teknik Öğretimin Temel ilkeleri
11 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Giriş)
12 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Genel Özellikler)
13 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Çeşitli Parametreler)
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Prof.Dr. Cevat ALKAN, Özel Öğretim Yöntemleri, 3. Baskı 2005
Course Resources İnternetteki çeşitli eğitim siteleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 79
Total Workload / 25 (Hours) 3.16
dersAKTSKredisi 3