Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Mesleğine Giriş EBB 111 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MESUT DURAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİLİMLERİ HAKKINDA GENEL BİR BİLGİYE VE ÖNGÖRÜYE SAHİP OLMALARINI SAĞLAMAK
Course Content Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,sınıf ve okul çevresi,eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji,felsefe,hukuk),türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 EĞİTİMİN SOSYAL, POLİTİK VE EKONOMİK TEMELLERİNİ AÇIKLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE GENEL İŞLEYİŞİNİ ÖRNEKLER Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİNİ SIRALAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 SINIF VE OKUL ÇEVRESİNİ TANIMLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 EĞİTİMİN BAZI ALANLARLA (PSİKOLOJİ,FELSEFE,HUKUK,EKONOMİ) İLİŞKİLERİNİ YORUMLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARINI KARŞILAŞTIRIR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 MESLEK KAVRAMINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 GİRİŞ
2 EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
4 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
5 SINIF VE OKUL ÇEVRESİ
6 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI
7 EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ
8 EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
9 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ve FELSEFESİ
10 ARA SINAV
11 EĞİTİM VE HUKUK
12 EĞİTİM VE EKONOMİ
13 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
Resources
Course Notes
Course Resources ERDEM, MÜNİRE(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA ARKADAŞ YAYINLARI
BAŞARAN,İ.ETHEM(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA EKİNOKS YAYINLARI
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 4 4
Total Workload 81
Total Workload / 25 (Hours) 3.24
dersAKTSKredisi 3