Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik I MAT 115 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. SERPİL HALICI
Course Lecturers
Course Assistants Matematik bölümü araştırma görevlileri
Course Category
Course Objective Matematik Analiz ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
Course Content Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve sayı kavramları, Fonksiyonlar ve özel fonksiyonlar, Reel sayı dizileri, yakınsaklık, alt ve üst limitler, Sürekli fonksiyonların özellikleri, Türev kavramı, Yüksek mertebeden türevler, Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Türevle ilgili teoremler, Belirsiz şekiller, eğri çizimleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Türev kavramını açıklar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
4 Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
5 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Küme ve sayı kavramlarını tanımlar Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Eğri çizimlerini açıklar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
9 Türevle ilgili teoremleri yorumlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
10 Dizi ve dizinin özelliklerini yorumlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kümeler (küme işlemleri, açık küme, kapalı küme,yığılma noktası,vb.,)
2 Sayı kümeleri ( Doğal sayılar, Tamsayılar, Rasyonel sayılar,Reel sayılar ve özellikleri )
3 Supremum, infimum, limsup,liminf kavranmları, tümevarım metodu, fonksiyon kavramı.
4 Bazı özel fonksiyonlar, özellikler.
5 Reel sayı dizileri, sınırlılık, yakınsaklık,Bolzano-Weiersrass Teo.,monoton diziler
6 Bir fonksiyonun limiti, süreklilik
7 Sürekli fonksiyonların özellikleri(Süreklilik Teoremleri), düzgün süreklilik.
8 Türev kavramı, türev almada genel kurallar
9 Türev yöntemleri, yüksek mertebeden türevler
10 Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Türevle ilgili teoremler
11 Türevle ilgili teoremlere devam
12 Belirsiz şekillerin hesabı
13 Diferansiyeller ve eğri çizimleri (Katezyen koordinat sisteminde çizimler)
14 Eğri çizimleri (Kutupsal koordinat sisteminde çizimler)
Resources
Course Notes [1] Genel Matematik, M. Balcı, 4. Basım, 2006.
Course Resources [2] Yüksek Matematik 1-2 H.Halilov, A.Hasanoğlu, M.Can
[3] Temel ve Genel Matematik M.Balcı, H.Hacısalihoğlu, F.Gökdal
[4] Genel Matematik I- II Prof. H.Arıkan, Yrd.Doç.Dr. İ.Özgür, Yrd.Doç.Dr. Ö.F. Gözükızıl
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 10 10
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3