Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Statik MKE 106 2 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere statiğin temel felsefesini öğretmek ve karşılaşacakları statik problemleri çözmede gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak
Course Content Statiğin temel prensiplerini açıklamak, birim vektörsel hesap yöntemi ile kuvvet sistemlerinde bileşke ve denge analizi gibi hesaplamaları yapılamaktır. Rijit cisimlerin statik analizlerini yaparak uygulamalı mühendislik problemlerin çözümünde kullanılan temel yöntemlerin öğretilmesidir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Statik olarak çözülemeyen ve eksik sınırlandırılmamış problemleri betimler . Cisimlerin ağılık merkezlerini bulabilir. Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözümler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Kablolarda yoğunlaştırılmış ve yayılı yükler altında oluşan gerilme kuvvetlerini formüle eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
3 İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest hal diyagramlarının nasıl yapılacağını gösterir ve mesnet kuvvetlerini uygular Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
4 İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin analiz eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Atalet momenti nedir tanımlar ve iki ve üç boyutlu cisimlerin atalet momentlerini formüle eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
6 Kuru Sürtünme prensibini tanımlar. Kuru sürtünmenin oluştuğu statik problemleri çözümler Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Kafes Kiriş Sistemlerini analiz eder ve kuvvetleri formüle eder Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
9 Momentin anlamını tanımlar, bir kuvvetin bir noktaya göre ve bir eksene göre momentinin nasıl yapılacağını gösterir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
10 Bir kuvvet ikilisinin momentini formüle eder, kuvvet sistemlerini bir kuvvet ve bir ikiliye, sonra sadece tek bir kuvvete çevirir Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Statik problemleri virtüel iş teoremini kullanarak çözümler Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Statiğin Temel Prensiplerini tanımlar, İki ve üç boyutlu yer vektörlerini belirtir, doğrultu kosinüsleri ve birim vektörleri nasıl yapılacağını gösterir Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Maddesel Noktaların Statiği_I
3 Maddesel Noktaların Statiği_II
4 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_I
5 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_II
6 Rijit Cisimlerin Dengesi_I
7 Rijit Cisimlerin Dengesi_II
8 Ağırlık Merkezleri
9 Yapıların Analizi
10 Ara sınav
11 Kablolarda ve Kirişlerde Kuvvetler
12 Sürtünme
13 Yayılı Kuvvetler: Atalet Momenti
14 Virtuel İş Yöntemi
Resources
Course Notes Vertor Mechanics for Engineers Vol.1, Beer F.P. , Johnston E.R. Jr., McGrawHill, 1996
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 1
1. Sözlü Sınav 15
2. Kısa Sınav 8
2. Ödev 1
3. Ödev 1
4. Ödev 1
5. Ödev 1
6. Ödev 1
7. Ödev 1
8. Ödev 1
9. Ödev 1
10. Ödev 1
11. Ödev 1
12. Ödev 9
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 12 3 36
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 7 7
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 3