Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gaz Türbinleri MKE 421 7 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMET ÇEVİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gaz türbinleri ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Gaz türbinlerinde oluşan akışı açıklamak, Teorik ve gerçek çevrimleri detaylarıyla öğretmek, Sistem ve sistem elemanlarını tanıtmak ve bunların verimlerinin hesaplanmasını göstermek, Performans hesabını öğreterek çeşitli uygulamalarını kavratmak, Sistemleri bütünüyle veya elemanlarının ısı hesaplarını yapma becerisini kazandırmak
Course Content Gaz türbinlerini sınıflandırılması, basınç ve mekanik kayıplarını hesaplama, gaz türbin çeşitlerini aralarındaki farklarla öğrenme, performansı hesaplamayı öğrenme, havacılıkta kullanılan gaz türbinlerini kavrama, hız diyagramlarını kullanma, yanma odalarını ve yanmayı kavrama, yakıt ekonomisini hesaplama, çeşitli niceliklerle karşılaştırmayı yapabilme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yakıt ekonomisini hesaplayabilmeyi, ağırlık ve boyutlar, transmisyon ihtiyacı ve malzemeleri karşılaştırabilmeyi Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Türbin kademesi- hız diyagramlarını anlayabilmeyi ve kullanabilmeyi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Sıkıştırılabilirlik, ideal gazların bir boyutlu sıkıştırılabilir akışı, kanallardaki akışı anlama ve özellikleri kavrama Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
4 Gerçek çevrimleri kavrama ve verim hesaplarını sistem elemanları düşünerek hesaplayabilmeyi Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Kompresörler çeşitlerini kavramayı, gerektiği yerde hangisinin uygulanacağını anlayabilmeyi Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 Basınç kayıpları, rejeneratör verimini, mekanik kayıplara ve yanma verimliliğini hesaplayabilme Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Havacılıkta kullanılan gaz türbinleri anlamayı ve kullanılabilecek gaz türbinleri tiplerini kavramayı ve açıklamayı Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
8 Gaz türbinlerinin tarihsel gelişimi, sınıflandırma, akış işlemlerinin sınıflandırılması anlama ve kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
9 Kompresör kademesinin hız diyagramlarını kullanmayı anlayabilmeyi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Yanma odaları, yakıtın sağlanması, yanma odası tipleri, yanma karakteristiklerini anlamayı Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
11 Teorik çevrimler öğrenme, farklı çevrimleri kavrama Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Performans oranını hesaplayabilmeyi Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gaz türbinlerinin tarihsel gelişimi, sınıflandırma, akış işlemlerinin sınıflandırılması [1] Bölüm 1
2 Sıkıştırılabilirlik, ideal gazların bir boyutlu sıkıştırılabilir akışı, kanallardaki akış [1] Bölüm 2
3 Teorik çevrimler, teorik Brayton çevrimi, rejenerasyon, ara soğutuculu [1] Bölüm 3, sayfa: 33-70
4 Isıtıcılı gaz türbinleri, kapalı sistem gaz türbinleri [1] Bölüm 3, sayfa: 74-85
5 Gerçek çevrimler, durgunluk değerleri, kompresör ve türbin verimleri [1] Bölüm 4, sayfa: 89-99
6 Basınç kayıpları, rejeneratör verimi, mekanik kayıplar ve yanma verimliliği [1] Bölüm 4, sayfa: 99-114
7 Performans, iş ve hava oranları [1] Bölüm 4, sayfa: 115-122
8 Havacılık gaz türbinleri, kompresörsüz jet motorları, türbojetler, türbofan [1] Bölüm 5, sayfa: 123-156
9 Kompresörler, santrifüj, kompresörler, aksiyal kompresörler [1] Bölüm 6, sayfa: 157-178
10 Ara Sınav
11 Kompresör kademesinin hız diyagramları, kademe karakteristikleri [1] Bölüm 6, sayfa: 179-190
12 Yanma odaları, yakıtın sağlanması, yanma odası tipleri, yanma karakteristikleri [1] Bölüm7, sayfa: 191-201
13 Türbinler, türbin kademesi, hız diyagramları [1] Bölüm8, sayfa: 203-216
14 Yakıt ekonomisi, ağırlık ve boyutlar, transmisyon ihtiyacı malzemeler, karşılaştırma [1] Bölüm8, sayfa: 220-231
Resources
Course Notes [1] Prof. Dr. Selim Çetinkaya; “Gaz Türbinleri”, Nobel Yayın Dağıtım
Course Resources [2] William W. Bathie; “Fundamentals of gas turbines” New York : John Wiley Sons, 1996
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2