Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Taşit Yönlendirme Süspansiyonve Fren Sistemleri B OTE 410 8 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CAN HAŞİMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Hüseyin Kahraman
Course Category
Course Objective Taşıt yönlendirme, askı donanımı, fren ve süspansiyon sistemlerinin; görevleri, yapısı, parçaları, çeşitleri, özellikleri, sistemde oluşabilecek arızaları, arıza giderme yöntemlerini, Ön düzen geometrisi; lastikler ve jantların yapısal özelliklerini, tekerlek balansını, ön düzen ayarlarını uygun alet ve cihazlar kullanarak kontrol, arıza teşhis yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılması
Course Content Taşıt gövde yapıları, şasi yapısındaki deformasyonlar ve belirlenmesi, Tekerlek ve lastik mekaniği, Lastik terimleri ve işaretleri, Tekerlek yol etkileşimi, Süspansiyon sistemi, amortisörler, Ön düzen geometrisi, Direksiyon sistemi, Direksiyon usulleri, Kararlı kullanım karakteristikleri, Güç yardımlı direksiyon sistemleri, Hidrolik ve havalı fren sistemleri, Frenleme karakteristikleri, Yanal kayma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Askı donanımının gereğini, parçalarını, görevlerini, çeşitlerini ve çalışma şekillerini tanımlar. Oluşabilecek arızaları belirler ve düzeltir Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Şasi kısımlarını ve malzemelerini tanımlar, gövde yapısındaki deformasyonları belirler. Ana kolların dayanım hesabına ait bir örnek problem çözer ve ana kolların uygunluğunu denetler Anlatım, Problem Çözme, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ön düzen geometrisi, ön düzende bulunan açı ve uzunlukların görevlerini anlatır. Ön düzen açı ve uzaklıklarının kontrol, arıza teşhis ve ayarlarını yapabilir Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Yönlendirme sisteminin çeşitlerini, çalışma şekillerini, etkilerini tanımlar. Direksiyon sisteminin gereğini, sistemde bulunan parçaları tanımlar. Oluşabilecek arızaları belirler ve düzeltir. Taşıtın kararlı kullanım karakteristiklerini belirler ve değer Anlatım, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
5 Süspansiyon sisteminin çeşitlerini, çalışma şekillerini, etkilerini anlatır. Sistemde bulunan parçaları tanımlar ve birbirleri ile ilişkilendirir. Oluşabilecek arızaları belirler ve giderir. Taşıta uygun süspansiyon sistemini belirler Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
6 Jant, lastik özellikleri, tekerlek balansı ve etkilerini anlatır. Lastik sökme, onarım ve takma işlemlerini gerçekleştirir. Tekerlek balans ayarını gerçekleştirir. İz takibi, direksiyon düzgünlük kontrolünü ve ayarını gerçekleştirir Anlatım, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
7 Fren sisteminin gereğini, çeşitlerini parçalarını, çalışma etkilerini ve malzemelerini anlatır. Frenleme kuvveti ve kuvvet artırıcı sistemler ile acil fren destek sistemini ifade eder Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
8 ABS’nin çalışmasını ve parçalarını etkilerini açıklar. Parçaların taşıt üzerindeki yerlerini belirler. ABS’li ve ABS’siz taşıtın frenlemesini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Taşıtların Sınıflandırılması, Gövde Yapıları, Ana kolların hesabı, Şasinin kısımları ve malzemeleri 1] s.215-222
2 Yapılış biçimine göre şasiler, şasi yapısındaki deformasyonlar, deformasyonların belirlenmesi
3 Tekerlek ve lastik mekaniği, Tekerleğin yapısal özellikleri ve kısımları, lastiğin janttan ayrılması ve takılması [1] s.93-120
4 Lastik terimleri ve işaretleri, Tekerlek yol etkileşimi, Tekerlek balansı yapılması, lastiğin görevleri, yapısı ve kısımları
5 Süspansiyon sistemi, süspansiyon yayları, sehim, süspansiyonun özellikleri [1] s.197-213
6 Salıncak kolları ve rotiller, amortisörler, yapısı, çalışması ve kontrolü
7 Ön düzen geometrisi, ön düzen açılarının amacı ve etkileri, taşıtta geometrik eksenler [2] s.175-220, 220-250
8 Direksiyon sistemi, Direksiyon usulleri, Direksiyon dişli kutusu sökülmesi ve takılması [1] s.223-257
9 Kararlı kullanım karakteristikleri, Güç yardımlı direksiyon sistemleri, çalışma özellikleri, ayarları
10 Fren sistemi, Hidrolik ve havalı fren sistemleri, frenleme performansını etkileyen faktörler [1] s.171-195
11 Disk frenler, kampanalı frenler, Disk ve kampanalı fren sistemlerinin bakım, kontrol ve ayarlarının yapılması, Fren sisteminin havasının alınması
12 Pedal kuvveti uyartım kuvveti ilişkisi, Frenleme karakteristikleri, Fren testi, ABS sistemi testi, Far ayarı
13 Kayma açısı, Yanal kuvvet, İz takibi, Yanal kayma testi
14 Ön düzen açılarının ölçümü, Rot ayarı, Süspansiyon sistemi testi
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Çetinkaya, S., “Taşıt Mekaniği”, Nobel Yayınevi, 1999, Ankara.
[2] Reimpell, J., Stoll, H., Betzler, J.W., “The Automotive Chassis: Engineering Principles”, Butterworth Heinemann Press, 2001, England.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 1 1
Performans Görevi (Seminer) 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6