Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Otomotiv Bilgisayar Uygulamalari OTE 424 8 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. VEZİR AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.İdris CESUR
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı MATLAB programını temel seviyede öğreterek, karşılaştıkları problemleri uygulamalara yönelik olarak çözme becerisini kazandırmaktır
Course Content MATLAB programını kullanarak uygulamalı problemlerin çözme çözümleri verilmektedir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sembolik denklemleri çözebilmek Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 Kendi alanındaki problemlere uygulayabilmek Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Problem çözümlerine yönelik olarak m-file dosyası oluşturabilmek Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Farklı grafikler çizebilmek, eğri uydurabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Dizi ve matisleri öğrenerek, farklı alanlardaki çok bilinmeyenli denkleme dönüşen problemleri çözme becerisi kazanmak Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türev ve difreansiyel denklem uygulamalarını yapabilmek Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 MATLAB programının tanıtımı, matris ve dizi işlemleri arasındaki farklar,help ve demo komutlarının tanıtımı, matematik işlemlerde işlem sırası
2 Görüntü formatları, hazır matmematik fonksiyonlar, atama operatörleri, değişken parametrelerin boyutlarını öğrenmek, komut dosyası (m-file) oluşturma ve çalıştırma
3 Matematik problemlerin tirgonometri,geometri ve ısı transferi uygulamalarına basit giriş
4 Faklı matris uygulamaları ve komutlar, dizi ve matris işlemlerinde kullanılan hazır fonksiyonlar, dizi ve matrisler üzerinde farklı uygulamalar, çok bilinmeyenli denklem çözümü. kafes sistemleri, elektrik ve basit statik ve dinamik problemlerine ait uygu
5 Excel den veri almak, excel ve word ortamına veri göndermek, verilerin formatlanması, çalışma ortamının saklanıp tekrar yüklenmesi
6 Fonksiyon dosyaları oluşturmak ve uygulamalar
7 Fonksiyon dosyaları oluşturmak ve uygulamalar
8 2-D ve 3-D grafikler ve komutları
9 MATLAB’da programlamaya giriş ve şartlı deyimler
10 Vize
11 MATLAB’da programlamaya giriş ve şartlı deyimler, mantıksal ve ilşki operartörleri
12 Regresyon analizine giriş ve ara değer hesabı
13 Enterpolasyon ve uygulamalar
14 Sembolik türev ve integral
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 2
1. Performans Görevi (Uygulama) 2
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 2
2. Performans Görevi (Uygulama) 2
3. Ödev 2
3. Performans Görevi (Uygulama) 2
4. Ödev 2
4. Performans Görevi (Uygulama) 2
5. Performans Görevi (Uygulama) 2
6. Performans Görevi (Uygulama) 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 4 1 4
Performans Görevi (Uygulama) 6 1 6
Total Workload 59
Total Workload / 25 (Hours) 2.36
dersAKTSKredisi 2