Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrobilgisayarli Sistem Tasarimi OTE 434 8 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere mikro-denetleyiciler ile mekatronik sistem tasarımı ile ilgili temel bilgi ve becerinin kazandırılması
Course Content Mikro-denetleyicileri etkili bir şekilde mekatronik sistem uygulamalarında kullanım için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazandıran bir eğitim
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kişisel bilgisayarların seri portlarını kontrol eden yazılım gerçekleştirir Anlatım, Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Bağımsız mekatronik sistem tasarlar Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Çeşitli mühendislik ölçümler için dijital devre tasarlar Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Gömülü sistemlerin tanımı ve kapsamını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Ölçüm araç geliştirme prensiplerini anlatır Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 8051 mikro-denetleyicinin özelliklerinin tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Gömülü sistemlerin tasarım parametrelerini tanımlar Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Çeşitli mühendislik ölçümler için analog devre tasarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Tanımlar
2 Gömülü Sistemlere Giriş
3 Gömülü Sistem Tasarımı
4 8051 Mikro-denetleyiciler
5 Ölçüm Araç Geliştirme Prensipleri
6 Analog Arayüz tasarımları_I
7 Analog Arayüz tasarımları_II
8 Dijital Arayüz Tasarımları_I
9 Dijital Arayüz Tasarımları_II
10 Ara Sınav
11 Kişisel Bilgisayarlar ile Etkileşimler
12 Örnek Tasarımlar
13 Proje Sunumları_I
14 Proje Sunumları_II
Resources
Course Notes Yrd.Doç.Dr.Ergün Nart, Ders Notları
Course Resources 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, Papatya Yayıncılık Eğitim, 2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 2
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 30
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 5 1 5
Ödev 3 3 9
Sözlü Sınav 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 7 7
Total Workload 72
Total Workload / 25 (Hours) 2.88
dersAKTSKredisi 2