Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş ve Atölye Organizasyonu OTE 408 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator ASLAN ÇOBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere bir işin yapılması için iş ortamının, takım cihaz ve malzemelerin hazırlanması, işlem basamaklarının oluşturulması için gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, ayrıca öğrencinin ergonomi ve çalışma verimini artırma; atölye düzeni, tezgahların sıralanışı, tezgah ve cihazların yerleştirilmesi, yapılacak işe uygun eleman, elemana uygun iş seçimini yapma bilgi ve becerisini kazandırma ve yedek parça mağaza organizasyonu için gerekli kuralları kazandırır.
Course Content 1.Kişisel ve grup çalışma ortamını hazırlama, takım ve cihazları seçme, yerleştirme, tezgah ve cihazları hazırlama
2.İş analizi yapma, işlem basamaklarını hazırlama ve uygulama
3.Tezgahları iş güvenliği, ergonomi ve tezgah özelliklerini dikkate alarak yerleştirme ve kurma
4.Tezgahların yerleştirme sıralamasında öncelikleri belirleme, iş akışı programını yapma, işe uygun nitelikte uygun eleman seçme ve iş dağılımını yapma
5.Stok takip işlemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makine ve cihazları, teknik özelliklerine, iş güvenliğine ve ergonomi kurallarına uygun olarak nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
2 İş ve işlem analizlerini gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
3 İşin yapıldığı ortamı, takımları ve cihazları ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Mesleki kuruluşlarını ve ilgili iş hukuku maddelerini ifade eder Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Envanter ve stok kontrolünü organize eder Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 İş organizasyonu tasarlar Soru-Cevap, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstrinin Oluşumu ve Şirket kavramı ve çeşitleri
2 Organizasyon, gereği, ilkeleri ve organizasyon şeması
3 Ergonomi kavramı ve uygulamaları
4 Üretimin Planlanması ve Gelişimi
5 Üretim Araçları ve Malzemelerin Taşınması
6 İşyeri-Atelye Araçlarının Düzenlenmesi
7 Verimlilik ve İş Etüdü
8 Üretim yapım zamanının hesaplanması
9 Maliyet Çeşitleri
10 Vize Sınavı
11 Stok kontrolü, sınıflandırılması ve modelleri, Envanter Kontrolü ve Satın alma
12 Mesleki Kuruluşlar
13 Genel İş Güvenliği ve iş hukuku
14 Örnek İş ve Atelye Organizasyonları
Resources
Course Notes İş ve Atölye Organizasyonu Ders notları, Yrd.Doç.Dr.Ahmet DEMİRER
Course Resources 1.Üretim Yönetimi, Pof. Dr. Mahmut TEKİN
2.İş Güvenliği, Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi
3.Üretim Yönetimi, Prof. Dr. Bülent KOBU
4.Organizasyon ve İş Etüdü, Bülent ÜNVER
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 12
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
2. Kısa Sınav 13
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 11 11
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3